Afasie is een taalstoornis als gevolg van hersenletsel. Een afasie heeft ernstige gevolgen voor het dagelijks functioneren. Gezonde sprekers maken moeiteloos gebruik van taal in alle dagelijkse situaties. Bij mensen met afasie werkt de taalstoornis door in alles wat met taal te maken heeft. Niet alleen het spreken is aangetast, maar ook het begrijpen van gesproken taal, het schrijven en het lezen. Zelfs mensen met een matige tot lichte vorm van afasie ervaren problemen in de communicatie.