Direct naar de content Direct naar de footer

Rijndam werkt mee aan onderzoek naar kinderen met spraakproblematiek

Geplaatst op 02-05-2023

Sanne Diepeveen, onderzoeker aan de HAN en het Radboud UMC, doet onderzoek naar spraakproblematiek bij kinderen. Hierbij zijn 22 (van de 150) kinderen vanuit Rijndam betrokken. Anne Marie van de Zande, klinisch linguïst bij het Expertisecentrum Kind & Communicatie van Rijndam Revalidatie, heeft aan het onderzoek meegewerkt. Anne Marie legt uit waarom dit landelijk onderzoek zo waardevol is.

Een bredere kijk
“Het is van belang dat de kinderen niet zomaar in een hokje terecht komen, maar dat er breder gekeken wordt naar spraakproblematiek van het kind’, geeft Anne Marie aan. “Daarom is in het onderzoek gebruik gemaakt van het Computer Articulatie Instrument (CAI), een computerprogramma voor het diagnosticeren van spraakstoornissen bij kinderen. De kinderen krijgen verschillende taken, zoals plaatjes benoemen en het herhalen van niet-bestaande woorden (nonwoorden). Zo wordt binnen het onderzoek naar verschillende vaardigheden in het spreken van het kind gekeken. Hiermee worden de sterke en zwakke kanten van de spraak in kaart gebracht en weergegeven in een spraakproductieprofiel.” 

Onderzoeksresultaten
De spraakproductieprofielen van de deelnemende kinderen konden in drie groepen (clusters) onderverdeeld worden. In cluster I scoorden kinderen het hoogst op alle taken (de minst ernstige spraakproblematiek) en de kinderen in cluster III scoorden het laagst (de meest forse spraakproblemen). Uit het onderzoek kwamen drie conclusies. Zo zijn er verschillende profielen te ontdekken in een groep kinderen met een spraakstoornis. Daarnaast speelt de ernst van de spraakstoornis een rol. En tot slot is betrokkenheid van verschillende onderliggende problemen zichtbaar bij kinderen met een spraakstoornis.

Effectievere behandelingen
“Op basis van de kennis over de onderliggende problemen van de spraakproblematiek, wordt beter inzichtelijk wat het kind nodig heeft in de behandeling”, licht Anne Marie toe. “Daardoor kan de behandeling veel preciezer op het kind worden afgestemd. We geven op deze manier kinderen een betere kans op een effectieve behandeling. Ook kunnen we ouders meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek en vertellen we meer over verwachtingen rondom therapie-effect. Het is voor ouders heel fijn dat we beter kunnen voldoen aan de hulpvraag.”

Rijndam beschikt over drie specialistische expertiseteams voor kinderen op het gebied van taal, spraak en communicatie. Lees meer over het Expertisecentrum Kind & Communicatie