Direct naar de content Direct naar de footer

Rijndam organiseert Symposium over volwassenen met CP

Geplaatst op 02-12-2022

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de zorg voor volwassenen met Cerebrale Parese (CP) niet voldoende gecoördineerd is. Naast kennisdeling over volwassenen met CP is deze wetenschap aanleiding voor ons om een symposium te organiseren. Dit symposium is bedoeld voor kennisdeling en samenwerking voor huisartsen, revalidatieartsen en professionals uit de 1e en 2e lijn. Het thema is de behandeling van volwassenen met CP uit regio Rijnmond. Het vindt plaats op donderdag 19 januari in Rotterdam.

Symposium voor artsen en behandelaren

Alleen al in Nederland hebben 30.000 volwassenen Cerebrale Parese. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze relatief kleine patiëntengroep vanwege onbekendheid en slechte toegankelijkheid minder basis medische zorg en geen specialistische zorg krijgt. Scholing en aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden is dan ook de aanbeveling vanuit de regionale analyse.

Rijndam Revalidatie wil samen met 1e lijns ketenpartners een aanzet geven tot kennisoverdracht voor revalidatiezorg voor volwassenen met CP in de regio Rijnmond. Daarbij willen we een voorbeeld zijn voor andere regio’s om de samenwerking binnen bestaande ketens te ontwikkelen.

Interactief symposium

Graag delen wij met jou onze inzichten door middel van dit symposium met inspirerende break-outs, waarin we dieper ingaan op voorbeelden en initiatieven die hieraan kunnen bijdragen. Ben je werkzaam buiten de regio Rijnmond? Ook dan ben je van harte welkom om je in te schrijven.

Rijndam organiseert dit symposium in samenwerking met Ellen Boom, fysiotherapeut en directeur van Het Fysiotherapiecentrum.

Lees meer en schrijf je in