Direct naar de content Direct naar de footer

Rijndam opent expertisecentrum voor kinderen met communicatieproblemen

Geplaatst op 03-10-2022

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving, ook kinderen met spraak- en taalproblemen. Daarom start Rijndam Revalidatie het Expertisecentrum Kind & Communicatie. Vanuit dit unieke centrum op locaties in Rotterdam en Dordrecht worden kinderen met alle mogelijke spraak-, taal- en communicatieproblematiek ondersteund met maatwerk.

Advies en ondersteuning voor ieder kind

Kinderen met spraak-, taal en communicatieproblemen hebben moeite met het zich uiten door middel van gesproken taal, en/of het begrijpen van taal. Hierdoor ervaren zij problemen in het dagelijks leven. Rijndam heeft drie specialistische teams in huis voor kinderen met communicatieproblemen. De start van het Expertisecentrum Kind & Communicatie maakt overlappende trajecten en samenwerking tussen deze teams gemakkelijker. Hierdoor is het mogelijk om sneller en doeltreffender passende zorg aan ieder kind en de ouders te bieden.
 

Drie teams voor aangeboren en niet-aangeboren problematiek

Het Kinderafasieteam van het expertisecentrum diagnosticeert en behandelt kinderen met spraak, taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel. Afasie raakt veel kinderen, vooral na een ongeval. Afasie is een taalstoornis, waarbij mensen weten wat ze willen zeggen, maar de woorden niet kunnen vinden.

Daarnaast is er het Ondersteunde Communicatie adviesteam. Dit team legt de focus op kinderen die zich door een (aangeboren) beperking onvoldoende verstaanbaar kunnen maken. Tot slot richt het Spraak-Taal Expertiseteam zich op diagnostiek en advies bij kinderen met complexe spraak- en taalproblematiek die vroeg in de ontwikkeling zijn ontstaan.

Diagnostiek en passende zorg voor ouders en kind

Het expertisecentrum biedt zowel diagnostiek als behandeling aan kinderen tussen 2 en 18 jaar. Problemen waarmee kinderen terecht kunnen, zijn op het gebied van verstaanbaarheid, bij het uiten en/of begrijpen van taal en met (ernstige) communicatieproblemen. Daarbij is er regelmatig sprake van een (vermoeden van) een neurologische, genetische of andere medisch onderliggende oorzaak. Ouders en kinderen uit heel Nederland kunnen bij Rijndam terecht. Een deels digitale behandeling is ook mogelijk.