Direct naar de content Direct naar de footer

Kankerpatiënten meetbaar beter na medisch specialistische revalidatie

Geplaatst op 28-09-2022

Steeds meer mensen overleven de diagnose kanker. Maar vaak geeft kanker of de behandeling ervan klachten of restverschijnselen. Hierdoor ontstaan soms sociale en fysieke problemen en moeilijkheden met het werk. Medisch specialistische revalidatiecentra, zoals Rijndam Revalidatie, bieden maatwerk behandelingen aan voor complexe en meervoudige problemen na kankerbehandeling. Rijndam heeft deze zorg nu onderbouwd met een onderzoek van zorguitkomsten. De voorlopige bevindingen laten een aanzienlijke verbetering zien. Zo is 85% van de patiënten minder vermoeid na een medisch specialistisch oncologisch behandeltraject.

Zinnige zorg bij complexe problemen

Sommige (ex)kankerpatiënten lopen vast op meerdere domeinen, zoals werk (hervatting), huishouden, gezinstaken of sociale activiteiten en vrijetijdsbesteding. Voor deze beperkte groep patiënten wordt daarom onder strenge voorwaarden medisch specialistische oncologische revalidatie ingezet met een interdisciplinair werkend team van therapeuten onder begeleiding van een revalidatiearts. Rijndam Revalidatie biedt deze medisch specialistische trajecten en heeft de data van haar patiënten van de laatste 2 jaar geanalyseerd, na een oproep van de werkgroep Oncologische Revalidatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Patiënten aanzienlijk minder vermoeid

De eerste resultaten van dit onderzoek laten een positief beeld zien. Zo is bij de groep patiënten met complexe en meervoudige klachten verbetering meetbaar van vermoeidheid, kwaliteit van leven en fysieke testen. De belangrijkste (rest)klacht bij kanker is vermoeidheid; 60% tot 96% van de patiënten met kanker rapporteert tijdens of na de kankerbehandeling vermoeidheidsklachten. Maar liefst 85% van de patiënten scoort na de revalidatiebehandeling tot wel 50% lager op de vermoeidheidsschaal. De patiënten scoren na hun traject van 12 weken ook beter op de fysieke testen die bij hen worden afgenomen en hebben dus een meetbaar betere conditie.

De verzamelde data wordt de komende periode gebruikt om tot een wetenschappelijke publicatie te komen. Hiermee maakt Rijndam de duurzame verbetering van kwaliteit van leven bij deze groep patiënten door medisch specialistische revalidatie meetbaar en zichtbaar.