Revalidatie bij Rijndam valt binnen de basisverzekering en Rijndam heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Uw verzekeraar brengt slechts het deel van de kosten in rekening dat binnen uw eigen risico valt. 

Valt revalidatiebehandeling in het basispakket?

Ja, u betaalt dus alleen uw eigen risico. Rijndam Revalidatie heeft voor 2021 een contract met alle Nederlandse verzekeraars en alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder het basispakket. Wel moet u daarvoor vanaf het begin van de behandeling wettelijk verzekerd zijn; bent u dit niet, dan betaalt u per definitie zelf. Bij een buitenlandse verzekering kan het zijn dat uw verzekeraar aanvullende eisen stelt, en raden wij aan om hier vooraf naar te informeren. Vaak volgt er dan een garantstelling of een voorschot.

Hoe werkt het eigen risico?

Het wettelijk verplichte eigen risico is per 2021 €385,- en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Naast dit verplichte minimum kunt u ervoor kiezen om dit bedrag te verhogen naar €885,- in ruil voor een lagere premie. Afhankelijk van andere zorg die u in een jaar ontvangt, kan het zijn dat uw revalidatiebehandeling volledig of gedeeltelijk binnen dit eigen risico valt. Verwacht u in een bepaald jaar een revalidatiebehandeling te ondergaan, dan kan het verstandig zijn om uw eigen risico tot het minimum te beperken.

De begindatum van de DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) is leidend voor in welk jaar uw eigen risico zal worden verrekend. Komt u voor uw eerste afspraak, dan is dit ook de begindatum van uw DBC. Komt u voor een jaarlijkse controle, houd er dan rekening mee dat uw afspraken onder een nog lopend zorgtraject kunnen vallen. Ook als u een afspraak in de eerste maanden van het nieuwe jaar plant, kan het zijn dat deze in een DBC van het voorgaande jaar vallen. Als dit financiële consequenties voor u heeft, raden we aan om bij het inplannen van uw afspraak na te gaan wat de begindatum van de openstaande DBC is. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Hoeveel moet ik betalen?

Mijn behandeling valt binnen mijn eigen risico. Hoeveel moet ik betalen?

Binnen de medisch-specialistische revalidatie worden zorgproducten (DBC’s: Diagnose-Behandel-Combinatie) bepaald op basis van het aantal gewogen behandeluren. De maximale tarieven hiervoor worden landelijk vastgelegd en liggen buiten de controle van de zorginstelling. Ondergaat u een volledig behandeltraject, dan kunt u ervan uitgaan dat uw volledige eigen risico hiervoor wordt aangesproken. Houd er daarbij rekening mee dat behandelaars (andere dan revalidatieartsen) ook administratietijd registreren. De behandeluren die op uw factuur belanden kunnen dus meer zijn dan alleen de tijden waarop u zelf aanwezig was.

De tijd die een revalidatiearts aan u besteedt, wordt wettelijk met drie vermenigvuldigd om het aantal gewogen behandeluren te bepalen. Eén consult van een half uur leidt dus tot 1,5 gewogen behandeluren. Hiermee komt u in een DBC van 0 tot 4 uur terecht. U betaalt ongeveer €280 in uw eigen risico. De tarieven genoemd in de tabel kunnen per verzekeraar licht verschillen.

Zorgproduct

Gewogen behandeluren

Tarief in 2021

Consultair behandelen

0 tot 4 uur

€278,77-

Beperkt behandelen

4 tot 9 uur

€950,13-

Volledige behandeling

+ 9 uur

+€3000, afhankelijk van diagnose en aantal gewogen behandeluren

Let op: ook een telefonisch consult met de revalidatiearts geldt als directe behandeltijd. Deze minuten kunnen dus op de factuur van uw verzekeraar terecht komen. De wet vereist echter wel dat het telefonisch consult een reëel alternatief is op een fysiek consult. Dat betekent dat het telefonische consult zorginhoudelijk en qua tijdsduur moet voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor een face-to-face bezoek. Heeft u vragen over telefonische consults die binnen uw eigen risico in rekening zijn gebracht, neemt u dan contact op met zorgadministratie@rijndam.nl.

Hoe vaak ontvang ik een rekening?

Uw verzekeraar ontvangt voor iedere DBC één factuur, die afhankelijk van uw eigen risico op u kan worden verhaald. Een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) sluit uiterlijk 42 dagen na de laatst geregistreerde zorgactiviteit, en 120 dagen na opening. Per DBC wordt opnieuw berekend hoeveel gewogen behandeluren zijn geregistreerd. Het kan dus zijn dat u voor 3 consults – verspreid over het jaar – 3 facturen krijgt van ongeveer 280 euro.

Ik denk dat mijn factuur niet klopt.

Als u een vraag heeft over uw factuur of de hoogte van het bedrag, dan raden wij aan om eerst contact op te nemen met uw verzekeraar. Als die geen onregelmatigheden constateert, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u in behandeling bent geweest. Wij kijken dan graag met u mee welke zorgactiviteiten zijn geregistreerd en hoe deze in de DBC’s (Diagnose-Behandel-Combinatie) zijn opgenomen. Eventueel kunnen er correcties uitgevoerd worden, maar houd er rekening mee dat Rijndam geen controle heeft over de systematiek en de hoogte van de landelijk bepaalde tarieven.