Verhindering (afspraak wijzigen of annuleren)

Regelmaat en continuïteit zijn voorwaarden voor een goed verloop van de revalidatie. Het is dan ook belangrijk dat uw kind zo min mogelijk behandelingen mist. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze telefonisch afzeggen.

  • bij afspraken met de arts T 0102111777.
  • bij afspraken met een of meerdere behandelaren T 0102111706.

Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief wordt in rekening gebracht als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. De hoogte van dit tarief bedraagt € 42,20 per verzuimde afspraak. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

Contactformulier

Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het annuleren of verzetten van afspraken. Hiervoor dient u te bellen.

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.