Elke patiënt heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw zorgvraag.

Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen verminderen of oplopen. De gepubliceerde wachttijd is een indicatie hoe lang iemand gemiddeld moet wachten. De daadwerkelijke tijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd.

Op dit moment zijn onze wachttijden langer dan gebruikelijk, vanwege de coronapandemie en de overgang naar een nieuw patientendossier. Met name onze reguliere, niet spoed-zorg is hierdoor vertraagd. Verwijzers kunnen met ons contact opnemen over spoedverwijzingen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de wachttijden zo spoedig mogelijk te verkorten. 

Bekijk de wachttijden

NB! De wachttijden worden weergegeven in aantal kalenderdagen.

 

Wachttijden voor NZA

Maandelijks publiceert Rijndam de wachttijden in een vast format voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De NZA monitort vervolgens de gegevens van alle medisch specialistische zorgaanbieders.

Wachttijden Rijndam Revalidatie

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.