Direct naar de content Direct naar de footer

Post-covid

Mensen die vanwege COVID-19 op de afdeling Intensive Care hebben gelegen, hebben vaak lichamelijke beperkingen, psychische en cognitieve klachten. In een klein deel van de gevallen is medisch specialistische revalidatie nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven.

Ook is er een groep die geen heel ernstige klachten had, maar wel een lange, vervelende nasleep heeft van de doorgemaake covidinfectie. 

Scroll naar

  Revalidatie na IC opname

  De ernst van de klachten na een IC opname is onder andere afhankelijk van leeftijd, de impact die het virus op het lichaam heeft gehad, de duur van de ziekenhuisopname en de aanwezigheid van al bestaande (chronische) aandoeningen. Bij de meeste mensen kan revalidatie plaats vinden in het verpleeghuis of in de eerste lijn, bij een lokale fysiotherapeut, eventueel ergotherapeut en/of psycholoog. 

  Rijndam richt zich vooral op patiënten die voorheen volop in de maatschappij participeerden en na IC-behandeling meervoudige en complexe klachten hebben en ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven. In dat geval is medisch specialistische revalidatie soms nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven. De revalidatiearts in het ziekenhuis adviseert hierover. De meeste post-IC patienten komen (eerst) klinisch bij ons revalideren bij onze locatie aan de Westersingel. 

  Om een goed beeld te krijgen van de problematiek die bij jou speelt, heb je eerst een intakegesprek met de revalidatiearts. In overleg stelt de revalidatiearts behandeldoelen op. Gedacht kan worden aan de volgende doelen:

  • Verbeteren algehele conditie;
  • Mobiliteit vergroten: traplopen, lopen, uitbreiden afstand en duur van staand en lopend handelen;
  • Goede ademhalingskracht en adequate hoesttechnieken;
  • Zelfstandigheid bij handelingen in het dagelijks leven (ADL);
  • Inzicht krijgen in verminderde energie en hoe hier mee om te gaan;
  • Zorgen voor een stabiele stemming door eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig te signaleren en te behandelen;
  • Gezonde voedingstoestand bereiken en handhaven om optimaal herstel te bevorderen;
  • Inventarisatie van voorwaarden voor terugkeer naar werk;
  • Partnerbegeleiding: eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig signaleren en zo nodig doorverwijzen.

  We werken met een multidisciplinair behandelteam van deskundigen; afhankelijk van je klachten word je behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arbeidsonderzoeker. Bij klinische opname is ook verpleging en een bewegingsagoog betrokken.

  Daarnaast hebben we aandacht voor eventuele longfunctieproblematiek, voedingsproblematiek, slikklachten, psychologische en cognitieve gevolgen (problemen in de denkfuncties) en psychosociale gevolgen bij jou en/of je naasten (partnerbegeleiding). 

  Na een periode waarin je went aan je nieuwe omgeving, volgt de revalidatieperiode. Elke week wordt de voortgang binnen het team besproken. Een indicatie van de behandelduur wordt gegeven zodra dit mogelijk is. 

  Na klinische revalidatie volgt meestal fysiotherapie en ergotherapie in eigen omgeving, om verder op te bouwen. Daarbij wordt gezocht naar een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Je blijft onder controle van de revalidatiearts.

  Revalidatie bij langdurige klachten na covid

  Er zijn ook patiënten die niet op de IC hebben gelegen, maar die wel langdurig klachten blijven houden na hun doorgemaakte infectie. Deze groep kunnen wij in sommige gevallen een poliklinische behandeling aanbieden bij onze locaties in het IJsselland ziekenhuis en in het Albert Schweitzerziekenhuis. 

  Om een goed beeld te krijgen van de problematiek die bij jou speelt, heb je eerst een intakegesprek met de revalidatiearts. In overleg stelt de revalidatiearts behandeldoelen op. Gedacht kan worden aan de volgende doelen:

  • Verbeteren algehele conditie;
  • Mobiliteit vergroten: traplopen, lopen, uitbreiden afstand en duur van staand en lopend handelen;
  • Goede ademhalingskracht en adequate hoesttechnieken;
  • Zelfstandigheid bij handelingen in het dagelijks leven (ADL);
  • Inzicht krijgen in verminderde energie en hoe hier mee om te gaan;
  • Zorgen voor een stabiele stemming door eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig te signaleren en te behandelen;
  • Gezonde voedingstoestand bereiken en handhaven om optimaal herstel te bevorderen;
  • Inventarisatie van voorwaarden voor terugkeer naar werk;
  • Partnerbegeleiding: eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig signaleren en zo nodig doorverwijzen.

  We werken met een multidisciplinair behandelteam van deskundigen; afhankelijk van je klachten word je behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arbeidsonderzoeker. 

  Post-covid klachten kunnen forse gevolgen hebben, daarom kijken we naar de problematiek vanuit het bio psychosociale model, net als bij mensen met chronisch pijn en oncologische revalidatie. Bij de multidisciplinaire behandeling, is er naast opbouw van de conditie, veel aandacht voor het inzicht van de patiënt in de biopsychosociale factoren, belasting/belastbaarheid, de manier van omgaan met de klachten, waardegericht handelen (ACT) en arbeid.

  De revalidatiearts stelt in het gesprek met jou vast of je in aanmerking komt voor een multidisciplinaire screening. Als je in aanmerking komt voor de screening dan kom je daarvoor op een wachtlijst.

  De multidisciplinaire screening duurt 2 weken. Tijdens deze screening wordt bekeken of er voldoende mogelijkheden voor je zijn om vooruit te kunnen gaan met ons behandelprogramma. Als dit het geval is dan kom je op de wachtlijst voor het behandelprogramma. In de tussentijd kun je al aan de slag met de adviezen die je hebt meegekregen van onze behandelaars.

  Het behandelprogramma bestaat uit een stabilisatiefase van 6 wkn. Daarna ga je gedurende minimaal 6 weken thuis aan de slag met wat je geleerd hebt. Daarna start weerk een periode van 6 weken waarin we opbouwen..

  Bij de laatste teambespreking bekijken we bij welke disciplines je terug komt voor een nazorggesprek gericht op evaluatie en meedenken bij opbouw.

  Nooit gedacht dat ik ooit weer zou lopen

  Popko

  Na maar liefst acht weken op de IC vanwege corona is Popko begonnen aan zijn revalidatie. Popko vertelt over hoe hij veel dingen weer opnieuw moet leren: "ik heb los gelopen zonder rollator: dat is echt vet.

  Lees Popko zijn verhaal