Direct naar de content Direct naar de footer

Advisering (medische) hulpmiddelen en woningaanpassingen

Afhankelijk van de mate waarin de motorische mogelijkheden van een kind/ jongere beperkt zijn zal er op een gegeven moment bekeken worden of revalidatie hulpmiddelen een meerwaarde kunnen bieden.

Scroll naar

  De inzet van hulpmiddelen is bedoelt om het kind / de jongere:

  • vaardigheden te leren ontwikkelen, die het anders niet kan aanleren, doordat de voorwaarden anders  niet voldoende geboden kunnen worden.
  • een stuk regie en zelfstandigheid te bieden welke anders niet bereikt wordt
  • ouders te ontlasten doordat de zorgtaak/ transfer fysiek minder belastend is.

  Voor wie is het?

  Als je als ouder merkt dat de verzorgende taken van je kind of het helpen bij lopen/ transfers steeds zwaarder wordt, dan kan een gesprek met een ergotherapeut of fysiotherapeut helpen om na te gaan of deze handelingen op een ander manier geboden kunnen worden waardoor ze fysiek minder zwaar zijn. 
  Daarnaast wil je je kind/ jongere zoveel mogelijk alles wat het kan zelf laten doen of het hierbij stimuleren. Als dat niet meteen lukt, dan kan het zinvol zijn om in overleg met de ergotherapeut/ fysiotherapeut te bespreken waar jullie tegenaan lopen waardoor het niet lukt.

  Behandeling bij Rijndam

  Wanneer jullie reeds bekend zijn bij Rijndam, kan de revalidatiearts jullie verwijzen naar de ergotherapeut. De ergotherapeut zal tijdens een intake bij Rijndam al jullie hulpvragen duidelijk in kaart brengen.

  Kom je voor het eerst met je kind naar Rijndam? Dan kan de huisarts of medisch specialist je kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. Je kunt ook een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk (Rotterdam) onder vermelding van individuele voorzieningen voor school.

  We verzoeken de verwijzer altijd om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. 

  Soms is een kleine aanpassing al voldoende (riempje in de stoel of een opstapje bij de wastafel), maar soms ook niet. In dat geval kunnen wij met jou en je kind meedenken waaraan een oplossing moet voldoen, wil het ook echt een oplossing bieden. Is er bijvoorbeeld vooral ondersteuning / stabiliteit nodig op bepaalde punten of moet er met name veiligheid geboden worden? Deze eisen worden een programma van eisen genoemd. Aan de hand van die eisen kan er breed meegedacht worden welke (groepen) hulpmiddelen hieraan kunnen voldoen.

  Zo kan het je buiten zelf kunnen verplaatsen bereikt worden met een rolstoel, maar ook met een driewielfiets. Daarbij kan de afweging gemaakt worden welke optie het beste aansluit waarvoor je het wilt gaan gebruiken en hoe makkelijk het is om mee te nemen / te gebruiken.

  Indien er een revalidatie hulpmiddel aangevraagd gaat worden, legt Rijndam je uit welke verstrekkende instantie dat vergoed en hoe je een aanvraag hiervoor kan indienen. Meestal wordt er een verslag opgesteld ter ondersteuning van de aanvraag, waarin o.a. het programma van eisen wordt vermeld, maar ook een algemeen beeld van het huidige en toekomstige functioneren van je kind wordt beschreven. Dit verslag wordt of door de therapeut rechtstreeks naar de indicerende instantie verstuurd of moet je zelf indienen samen met de aanvraag bij deze instantie.

  Het team

  Wanneer moet ik welke therapeut om hulp vragen?
  Therapeuten werken onder de medische verantwoordelijkheid van de revalidatie arts. 

  • Revalidatiearts: geeft de vraag over de knelpunten in de verzorging / het zelf verplaatsen etc door aan de betreffende therapeut. Binnen Rijndam hebben we een verdeling gemaakt wie op welke gebied de meeste expertise heeft en jou en je kind het beste kan helpen.
    
  • Fysiotherapeut: alles wat te maken heeft met staan, lopen en verplaatsen. Aangepast schoeisel, beenspalken / protheses, staan met steun (statafel), lopen met steun (loopwagen of rollator), aanpassingen aan een fiets of een driewielfiets.
    
  • Ergotherapeut: Alles wat te maken heeft met (zelf)verzorging (wassen, bad-douche), het veranderen van houding (hoe doe je dat en welke hulpmiddel is eventueel handig), verplaatsen of verplaatst worden (handbewogen / elektrische rolstoel, aangepaste wandelwagen / autostoel, aangepaste auto), een goede stoel, een bed op hoogte voor ouders / de rolstoel, maar ook het meedenken aan manieren om het beste deel te nemen aan regulier onderwijs (stoel / tafel, laptop) en thuis zijn (woningaanpassingen)
    
  • Logopedist: Een logopedist kan meedenken en adviezen geven mbt het zelfstandiger eten / drinken, maar ook hoe je kind op een andere manier dan met woorden, dingen duidelijk kan maken aan de omgeving.

  De artsen