Direct naar de content Direct naar de footer

Dwarslaesie

Bij een dwarslaesie zijn de zenuwbanen in het ruggenmerg beschadigd. Er is dan geen contact meer tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen.

Scroll naar

  Een dwarsleasie maakt bewegen en voelen moeilijk voor je kind. De plaats van de beschadiging of laesie bepaalt hoeveel problemen je kind heeft. Bijvoorbeeld problemen met wassen, aankleden, spelen met vriendjes of op school. Ook komen blaas- en darmfunctieproblemen met incontinentie voor.

  Medische informatie

  Bij een complete dwarslaesie zijn de zenuwen geheel onderbroken en is er geen functioneren en gevoel meer vanaf dat punt. De schade is blijvend.

  Bij een incomplete dwarslaesie zijn de zenuwen niet allemaal geheel onderbroken of zijn de zenuwen licht beschadigd. Bij een incomplete dwarslaesie is enig herstel mogelijk, hoewel er altijd schade zal blijven bestaan en er kans is dat het herwonnen functioneren weer verloren gaat. 

  Is revalidatie zinvol?

  Na het ontstaan van de dwarslaesie is alles veranderd voor je kind. Hij of zij heeft onder meer moeite met wassen, aankleden, spelen of naar school gaan. Heeft je kind pas sinds kort te maken met een dwarslaesie? Dan is revalidatie eigenlijk altijd zinvol.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Je kind heeft sinds korte tijd een dwarslaesie

  Tijdens de revalidatie leert je kind hoe hij of zij met een dwarslaesie kan leven. Met als doel zo veel mogelijk activiteiten zelfstandig te kunnen doen. Wij leren je kind met oefeningen en adviezen zo goed mogelijk te functioneren. Vaak op een aangepaste manier. Ook betrekken we het hele gezin, de vriendjes of vriendinnetjes en eventueel de school bij de behandeling.  We helpen je kind de dwarslaesie een plek in zijn of haar leven te geven en zoveel mogelijk gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden

  Je kind heeft al langer een dwarslaesie

  Als jr kind al langer een dwarslaesie heeft, kunnen we hem of haar verder behandelen of begeleiden bij:

  • spasticiteit of trillen van de spieren
  • doorlig- of doorzitwonden (decubitus)
  • problemen met plassen en ontlasting
  • pijnklachten of overbelasting
  • voorzieningen die niet of niet meer voldoen
  • achteruitgang in het functioneren

  Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van je kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een eenmalig consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek.

  Opname

  Je kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kun je meelopen, zo weet je altijd wat er gebeurt.

  Poliklinische behandeling

  Bij behandeling in de polikliniek verblijft je kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

  Dagbehandeling

  Bij dagbehandeling komt je kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam. 

  Aanbod 0 - 4 jaar

  dreumesgroep van 1 tot 2 jaar

  peutergroep van 2  tot 4 jaar

  therapeutische groep Kikker 

  Aanbod 4 - 18 jaar

  therapeutische groep Kikker van 

  't Honk van 7 tot 18 jaar

  polikliniek jongvolwassenen van 16 tot 26 jaar.

  Rijndam is 1 van de 8 landelijke revalidatiecentra, gespecialiseerd in het behandelen van dwarslaesies.

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Leven met...

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.