Wanneer u meerdere verwondingen opgelopen heeft door een ernstig ongeluk noemen we dit multitrauma. Binnen Rijndam spreken we van patiënten met multitrauma wanneer het gaat om (complex) letsel aan het houdings- en bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, zenuwen). Bij een beenamputatie of armamputatie, een dwarslaesie of hersenletsel, heeft Rijndam specifieke omschrijvingen over de behandelaanpak welke u via de links kunt vinden.

Hoe u zo goed mogelijk kunt functioneren bij multitrauma

Een ongeluk heeft vaak een grote impact. Zowel lichamelijk als mentaal kan dit grote tijdelijke of blijvende effecten hebben. Rijndam helpt u om met de gevolgen van dit ongeluk om te gaan en waar mogelijk de zelfstandigheid terug te krijgen door behandeling, begeleiding en advies. Ook het aanmeten en gebruik van hulpmiddelen kan aan de orde zijn.

Wanneer is revalidatie zinvol?

Revalidatie is zinvol wanneer u hulp nodig heeft om te komen tot volledig of gedeeltelijk herstel. Ook wanneer geen herstel mogelijk is, kan Rijndam bijdragen aan het realiseren van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Rijndam kan u ondersteunen door middel van advies, begeleiding en/of behandeling.

Wanneer is revalidatie niet zinvol?

Rijndam werkt multidisciplinair. Dit betekent dat meerdere specialisten naar uw problematiek kijken. Wanneer u slechts de ondersteuning nodig heeft van één specialisme (bijvoorbeeld fysiotherapie) dan is revalidatie bij Rijndam niet aan de orde. U zult dan (zeer waarschijnlijk) doorverwezen worden naar een praktijk bij u in de buurt.

Als u nog niet mag oefenen na het ongeval, kan het moment van revalidatie worden uitgesteld.

Speciale programma's

C-Mill, innovatieve loopband

Om de functionele loopvaardigheid te verbeteren, beschikt Rijndam over een innovatieve loopband, genaamd de C-Mill. De C-Mill is een loopband waarop via een beamer obstakels en stapdoelen worden geprojecteerd. Door regelmatig te trainen op de C-Mill, lopen patiënten niet alleen minder risico om te vallen, maar ook hun angst om te vallen, wordt verminderd.

Meer informatie
Groepstraining 'Blijven werken'

Indien u betaalde arbeid verricht en zo lang mogelijk wil blijven werken of stapsgewijs wilt afbouwen, dan kan de groepstraining ‘Blijven werken’ u hierin ondersteunen. De training bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten van twee uur, gegeven door een arbeidsonderzoeker en ergotherapeut. Tijdens de training wordt samen een plan gemaakt met als doel om ongewenste uitval van werk te voorkomen, uit te stellen of uw werk naar tevredenheid af te bouwen.

Meer informatie
Groepstraining Zelfmanagement ‘PEPP4ALL’

De PPEP4ALL (Patiënt en/of Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken) is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een chronische aandoening en/of hun partners of mantelzorger. De PPEP4ALL biedt handvatten om te leren omgaan met de psychische, emotionele en sociale gevolgen van het leven met een chronische aandoening.

Meer informatie
Schoenenspreekuur

Hebt u problemen met uw voeten? Als u goed wilt kunnen lopen zijn schoenen heel belangrijk. Als u geen confectieschoenen meer kunt dragen, krijgt u een indicatie voor orthopedisch schoeisel. U komt dan naar ons schoenenspreekuur. De revalidatiearts beschrijft dan waar uw schoenen aan moeten voldoen om uw klachten te verminderen. De schoenmaker zorgt voor uw schoenen aan de hand van die beschrijving. De schoenen zijn of afkomstig van een gespecialiseerde schoenenfabrikant of naar maat gemaakt. En natuurlijk geeft u als patiënt aan welke voorkeuren u heeft als het gaat om comfort en uiterlijk.

Meer informatie
Sportadvies

Bent u bij Rijndam onder behandeling en krijgt u begeleiding van een bewegingsagoog? Dan krijgt u automatisch een sportadvies. U onderzoekt met hem of haar de mogelijkheden voor een passende sport en/of sportvereniging en kunt er al uw specifieke sportvragen kwijt. Het doel is om na de revalidatie in uw eigen leefomgeving het sporten voort te zetten.

Bent u niet in behandeling bij Rijndam? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor sportadvies. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw (huis)arts. De revalidatiearts bekijkt vervolgens of een sportadvies zinvol voor u is.

Meer informatie
Technisch spreekuur (ortheses en protheses)

Hebt u problemen bij het dagelijks functioneren? Vaak kunnen hulpmiddelen u dan ondersteunen. Op ons technisch spreekuur beschrijft de revalidatiearts welk hulpmiddel u kan helpen en waar dat hulpmiddel medisch gezien aan moet voldoen. De orthopedisch instrumentmaker maakt op basis daarvan een orthese of prothese. Een orthese ondersteunt de lichaamsfunctie (denk aan een beenbeugel of spalk), een prothese vervangt een functie (denk aan een kunstbeen).

Meer informatie
Zit Advies Team

Samen met u kijkt het team wat uw problemen, wensen en activiteiten zijn en geven een zitadvies. Op basis daarvan krijgt u een advies over de eisen waaraan een rolstoel moet voldoen om decubitus, overbelasting, spasme en pijn te voorkomen. Soms krijgt u ook tips over het gebruik van de rolstoel en leefregels. Het team bespreekt zijn bevindingen met u of uw naasten. Zo kunt u aan instanties en leveranciers duidelijk maken wat uw wensen zijn.

Duur: Om uw problemen te analyseren en u goed te adviseren zijn een tot drie bijeenkomsten nodig.

Behandelaanpak

Binnen de revalidatie staat is uw hulpvraag het uitgangspunt. Aan het begin van de revalidatie vind er een intake plaats door de revalidatiearts. Hierbij wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. In de weken die volgen start het behandelteam met gedetailleerdere inventarisatie van uw vragen, wensen, mogelijkheden en beperkingen. En natuurlijk wordt er tegelijkertijd al behandeld. Tijdens de eerste teambespreking worden alle gegevens die zijn verzameld besproken en maakt het behandelteam een behandelplan voor de komende periode. Ook langere termijn doelen en de prognose worden besproken.

Dit behandelplan wordt vervolgens met u besproken en vastgesteld. Het behandelplan omvat naast de behandeldoelen ook de behandelaren die u zullen begeleiden. Om de 4 tot 6 weken wordt het behandelplan bijgesteld.

Gecombineerd behandelteam

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door met een multidisciplinair behandelteam hetzelfde hoofddoel na te streven. Dat behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Afhankelijk van uw doelen bevat een team een fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker en/of psycholoog. Voor hulpmiddelen werken we onder andere samen met een orthopedisch instrumentmaker of schoenmaker. Natuurlijk stemmen we de revalidatie zo goed mogelijk af op uw situatie. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat u kunt oefenen en wat voor hulpmiddelen u nodig hebt.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek, uw mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. Wanneer mogelijk behandelen we poliklinisch en anders wordt u opgenomen in onze kliniek.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft u gewoon thuis. U komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Opname

U komt voor opname naar de locatie Westersingel.

Behandelduur

Hoe lang de revalidatie gaat duren, hangt af van uw medische en persoonlijke situatie en de doelen die u wilt en kunt bereiken. Dit kan verschillen van enkele weken tot enkele maanden.

Nazorg

Wanneer het wenselijk is, blijft u na uw behandeling onder controle bij Rijndam of elders. Zo bieden we u structurele begeleiding. Wanneer er zich nieuwe (of terugkerende) problemen voordoen, wordt er een nieuw behandeltraject gestart. Dit kan afhankelijk van uw problemen zowel klinisch als poliklinisch zijn.

Aanmelden

Opname

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De revalidatiearts meldt u voor opname online of schriftelijk bij ons aan. Wilt u meer weten? Bel dan ons Transferbureau via (010) 241 24 77.

Intake poliklinische behandeling

Komt u voor het eerst naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist u direct online bij ons aanmelden voor een eerste consult. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.