Direct naar de content Direct naar de footer

RevaStart officieel geopend: een soepele overgang van ziekenhuis naar revalidatie

Geplaatst op 19-04-2024

RevaStart is een uniek samenwerkingsverband tussen Laurens, Rijndam Revalidatie en Erasmus MC. Het is een revalidatieafdeling, opgericht om patiënten die niet langer ziekenhuiszorg nodig hebben eerder te kunnen ontslaan en direct te laten starten met revalidatie in een passende setting. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt, een betere doorstroom en minder ligdagen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er voordelen voor de medewerkers vanwege verbreding van hun professionele kennis. RevaStart is op 18 april feestelijk officieel geopend op de Laurens-locatie Antonius Binnenweg.

Over de opening

Tijdens deze opening werd de toegevoegde waarde van RevaStart vanuit verschillende invalshoeken toegelicht: Ockje Tellegen, onafhankelijk voorzitter IZA-alliantie, vertelde over het belang van RevaStart in een maatschappelijke en regionale context. Ilse Hoogervorst, senior manager bij het Zilveren Kruis, maakte de link met de regio-opgave en juiste zorg op de juiste plek, vanuit het perspectief van een verzekeraar. Vervolgens tekenden de drie bestuurders (Arjan Bandel van Laurens, Dirk Schraven van Erasmus MC en Joris Uges van Rijndam) de samenwerkingsovereenkomst. Drie betrokken artsen tenslotte, Christiaan Broere (revalidatiearts bij Rijndam), Paula Janssen (neuroloog bij Erasmus MC) en Leny van Waaij (specialist ouderengeneeskunde bij Laurens) lichtten RevaStart inhoudelijk toe en deelden successen.

De juiste zorg op de juiste plek

In 2023 is RevaStart begonnen, in eerste instantie met neurorevalidatie voor patiënten op het snijvlak van geriatrische revalidatiezorg en medisch specialistische revalidatie. Sindsdien is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de revalidatieafdeling. Met goed resultaat: patiënten kunnen nu eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden en kunnen direct starten met revalidatie in een passende setting. Een vroege start met revalidatie is een belangrijke voorwaarde voor duurzaam herstel na een ziekenhuisbehandeling. Maar de stap van ziekenhuis naar intensief revalideren is niet voor iedereen direct haalbaar. RevaStart is er voor patiënten voor wie ziekenhuiszorg niet langer nodig is, maar de stap naar een medisch specialistisch revalidatietraject nog te groot is. Door de samenwerking op één locatie kunnen patiënten eerder beginnen met hun revalidatie.

Leny van Waaij, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens

“Het geeft zo’n goed gevoel om iemand te zien opknappen. Cliënten komen op hun allerslechtst bij ons binnen, en vertrekken weer met nieuwe energie en kracht.” 

Groeiende kloof dichten

Deze domeinoverstijgende samenwerking dicht de groeiende kloof tussen complexe ziekenhuiszorg en revalidatie, de toegankelijkheid van de zorg, stijgende zorgkosten en personeelskosten. Laurens, Rijndam en Erasmus MC hebben daarin een gezamenlijk belang: samenwerking bij complexe revalidatievraagstukken, onderzoek en innovatie en voor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek.

RevaStart is bedoeld voor patiënten bij wie onduidelijk is onder welke indicatie de revalidatiezorg valt of bij wie de combinatie van geriatrische revalidatiezorg (Laurens) en medisch specialistische revalidatie (Rijndam) toegevoegde waarde heeft. Na de doelgroep neurorevalidatie, zijn er later patiënten na plaatsing van een steunhart of harttransplantatie gestart. Verdere uitbreiding met traumachirurgie- en lever- en longtransplantatiepatiënten en laagbelastbare dwarslaesiepatiënten volgt.
Behandelaren geven aan van elkaar te leren en samen tot betere triage te komen. De samenwerking wordt ervaren als inspirerend, leerzaam en leuk. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio kunnen aansluiten bij RevaStart.