Direct naar de content Direct naar de footer

Nieuw bij Rijndam: meekijkconsult via VIP live

Geplaatst op 01-09-2022

Met een meekijkconsult van VIP live is het als huisarts mogelijk laagdrempelig een vraag te stellen aan een medisch specialist. Sinds kort kunnen ook vragen worden gesteld aan Rijndam. Rijndam kan adviseren bij onder andere klachten na een CVA, hersenletsel, dwarslaesie, amputaties, Parkinson, MS, chronisch pijn, Post Commotioneel Syndroom, long covid, kanker of voet/schoenproblematiek evenals ortheses.

De huisarts stelt een vraag via VIP live en via het systeem (met beveiligde omgeving) wordt direct een aantal gegevens meegestuurd vanuit het HIS (huisartsen informatie systeem). De revalidatiearts van Rijndam kan de huisarts op basis van deze gegevens adviseren over verdere behandeling. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise.

Pilot

Voordelen van VIP live zijn het voorkomen van onnodige doorverwijzingen, het verminderen van administratieve lasten, het verbeteren van de zorg van de huisartsenpraktijk en het feit dat het eigen risico van de patiënt niet wordt belast. Tot het eind van het jaar onderzoekt Rijndam in de praktijk of de voordelen ook voor Rijndam opwegen tegen de lasten, in geld en ook in tijd. Tot december 2022 zal de pilot worden uitgevoerd door revalidatieartsen Carola van Dijk en Sylvia Remerie, beide voor Rijndam werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis. Zij zullen reageren op aanvragen van huisartsen die in het systeem verschijnen en het project in januari 2023 evalueren.