Direct naar de content Direct naar de footer

CVA ketenzorg in de regio Drechtsteden

CVA patiënten en hun naasten krijgen tijdens hun ziekteproces te maken met verschillende zorgaanbieders. Om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zijn er binnen de CVA keten Zuid Holland Zuid twee deelketens. De CVA-ketens richten zich op de acute-, revalidatie- en chronische fase en de nazorg. De ketenpartners hebben afspraken gemaakt over het zorgaanbod, de kwaliteit van het zorgaanbod, de toegankelijkheid en de doorstroming van de geboden zorg.

CVA patiënten en hun naasten krijgen tijdens hun ziekteproces te maken met verschillende zorgaanbieders. Om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zijn er binnen de CVA keten Zuid Holland Zuid twee deelketens, namelijk: Drechtsteden/ Hoeksche Waard en Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.

Naast Rijndam participeren de volgende ketenpartners in de CVA keten Zuid Holland Zuid: Albert Schweitzer ziekenhuis, Rivas Zorggroep, De Hoogstraat Revalidatie, PZC Dordrecht, Swinhove Groep, Zorgwaard, Thuiszorgorganisatie Internos, Thuiszorgorganisatie Aafje en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Ook is er een samenwerking met huisartsen en zorgverleners binnen de 1e lijn.De CVA-keten richt zich op de acute-, revalidatie- en chronische fase en de nazorg. De ketenpartners hebben afspraken gemaakt over het zorgaanbod, de kwaliteit van het zorgaanbod, de toegankelijkheid en de doorstroming van de geboden zorg.

De ketenpartners delen kennis en informatie met elkaar, ondersteunen elkaar en stemmen beleid en zorg met elkaar af. Deskundigheids-bevordering van de professionals in de keten is een doorlopend doel binnen het jaarplan CVA-zorgketen Zuid-Holland Zuid. Op verschillende niveaus is er structureel overleg binnen de CVA keten. 

De visie van de keten is erop gericht dat de patiënt op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Daarbij kijken we niet alleen naar de aandoening en de klachten van de patiënt maar ook naar de mensen zelf: naar hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Meer informatie is te vinden in de brochure CVA- ketenzorg Zuid-Holland Zuid voor zorgprofessionals.

Bekijk hier de brochure