Behandelfaciliteiten

Naast de diverse behandelkamers beschikt de locatie over een aantal specifieke behandelfaciliteiten, namelijk:

  • groepsruimte

Daarnaast maken we gebruik van een aantal ruimtes van de aan de overkant gelegen Tyltylschool Rotterdam, namelijk:

  • snoezelruimte
  • gymzaal
  • zwembad

Wachttijden

U heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. Mochten onze wachttijden echter oplopen naar meer dan vier weken, dan kunt u zorgbemiddeling aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar. 

Dit geldt zowel voor de wachttijd voor uw eerste consult als voor de wachttijd voor de start van uw behandeling. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw zorgvraag. 

Bekijk onze wachttijdenpagina voor een overzicht van alle locaties.

Verhindering (afspraak wijzigen of annuleren)

Regelmaat en continuïteit zijn voorwaarden voor een goed verloop van de revalidatie. Het is dan ook belangrijk dat uw kind zo min mogelijk behandelingen mist. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze telefonisch afzeggen. Dit kan via T 0108928420

Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief wordt in rekening gebracht als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. De hoogte van dit tarief bedraagt € 42,20 per verzuimde afspraak. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

Contactformulier

Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het annuleren of verzetten van afspraken. Hiervoor dient u te bellen.

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.