Per 1 juli treedt revalidatiearts Loes Swaan af als opleider voor de AIOS binnen Rijndam. Loes heeft deze rol 7 jaar met veel enthousiasme en succes vervuld. Wim Janssen, revalidatiearts op locatie Erasmus MC, gaat zich in navolging van Loes bezighouden met de verdere ontwikkelingen van Rijndam als opleidingsinstelling en de opleiding van de AIOS.

Toekomstbestendige revalidatiegeneeskunde
Wim Janssen kijkt uit naar zijn nieuwe rol. “Het overbrengen van mijn vak vind ik mooi”, vertelt Wim. “Het opleiden van collega's is belangrijk voor toekomstbestendige, hoogwaardige revalidatiegeneeskunde. Als opleider kan ik actief in de praktijk bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van nieuwe revalidatieartsen. Ons vak is behalve patiëntenzorg ook opleidingszorg, waarin we als Rijndam de opleiding goed willen vormgeven en voortdurend willen verbeteren”.

Ondertussen kijkt Loes Swaan alvast terug op een inspirerende periode als opleider. “Het heeft mij veel voldoening gegeven om de opleiding voor revalidatieartsen binnen Rijndam zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van de AIOS”, zegt Loes. “Van het opleider zijn, word je zelf ook een betere arts. Ik heb me voortdurend samen met de AIOS verder mogen verdiepen in de revalidatiegeneeskunde en de ontwikkelingen daarin”.

Rijndam als opleidingsinstelling
De Raad van Bestuur bedankt Loes voor haar jarenlange inzet als opleider bij Rijndam. Bertjo Renzenbrink: “Opleiden vormt binnen Rijndam een belangrijke pijler. Loes heeft hier fantastisch invulling aan gegeven. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de recent gehouden (proef)visitatie.“ Het bestuur heeft alle vertrouwen in de goede opvolging door Wim Janssen. Bertjo: “Ik ben blij dat Wim binnen Rijndam als opleider actief gaat bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de specialisten en onze opleidingsinstelling. Ik wens Wim veel succes en plezier in zijn nieuwe rol.”

In de praktijk
Momenteel volgen 14 AIOS de opleiding tot revalidatiearts in Rijndam. Er zijn meerdere opleidingslocaties: kliniek en polikliniek op locatie Westersingel, locatie Erasmus MC, verschillende locaties binnen de Kinderrevalidatie (Roerdomplaan/De Sitterstraat en Sophia Kinderziekenhuis) en locatie Maasstad Ziekenhuis. De AIOS zijn gedurende de hele opleiding in dienst van Rijndam.

Rijndam heeft een ondersteunend opleidingsbureau, dat bemand wordt door afdelingsmanager Miranda Lansbergen-Kerklaan, beleidsadviseur Fabiënne Schasfoort en managementassistent Caroline Wickerhoff. Dit opleidingsbureau ziet toe op organisatie van de opleiding tot revalidatiearts binnen Rijndam en ondersteunt de opleider en AIOS in de organisatie en kwaliteit van de opleiding. Meer informatie over de opleiding tot revalidatiearts bij Rijndam is te lezen op www.rijndam.nl/werken-bij/opleidingen.