Komt je bij Rijndam werken? Dan gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAO Ziekenhuizen en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Je vindt daarin onder andere informatie over salarissen, eindejaarsuitkering, pensioen, reiskosten en verlof. We hebben daarnaast een aantrekkelijk pakket aanvullende regelingen:

  • collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Delta Lloyd
  • korting op de ziektekostenverzekering van IZZ 
  • personeelskorting op diverse verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea
  • scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • fietsregeling
  • fitnessfaciliteiten
  • fiscale regeling uitruil bruto eindejaarsuitkering tegen netto reiskostenvergoeding
  • meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: tijd en/of geld kan worden uitgeruild tegen andere tijd- en/of geldbronnen in de CAO.