Vacaturenummer: QNE2015 Aantal uren: 38

Als één van de grootste medisch-specialistische revalidatiecentra van Nederland biedt Rijndam Revalidatie kwalitatief hoogstaande zorg. Dit door continue ontwikkeling van onze patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van (para)medische professionals. De opleiding tot revalidatiearts speelt hierbij een belangrijke rol. Individualisering van de opleiding is gerealiseerd door het mogelijk maken van een etalagestage en door mogelijke verkorting op grond van eerder en sneller verworven competenties. 

Opleidingsdeel Rijndam Revalidatie:
Je werkt op de locatie Westersingel (klinische revalidatie), op de locatie Ringdijk (kinderrevalidatie) en op de locatie Erasmus MC (ziekenhuisrevalidatie).

Opleidingsdeel Maasstad Ziekenhuis:
Je werkt 6 maanden in het Maasstad Ziekenhuis (ziekenhuisrevalidatie).

Per 1 juli 2020 is er één vacature.

Waarom in opleiding bij Rijndam Revalidatie en het Maasstad Ziekenhuis?
Het opleidingscircuit van OOR ZWN onderscheidt zich, naast participatie door de AIOS in de opleiding en in onderwijs, door uitstekende mogelijkheden te bieden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor sociale aspecten van de opleiding.

  • Rijndam Revalidatie, locatie Westersingel heeft, naast een poliklinische behandelafdeling, een kliniek met 120 bedden en een supra-regionale functie op het gebied van (hoge) dwarslaesies en niet-aangeboren hersenletsel. Tevens is er klinische kinderrevalidatie.
  • Rijndam Revalidatie, locatie Ringdijk heeft poliklinische kinderrevalidatie voor alle diagnosegroepen, met als speciaal aandachtsgebied amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit bij kinderen.
  • Revalidatiegeneeskunde in het Maasstad Ziekenhuis heeft als bijzonder aandachtsgebied revalidatie bij ernstige brandwonden, amputatie/prothesiologie van de onderste extremiteit en neurologische aandoeningen waaronder CVA, HMSN en MS.
  • Rijndam Revalidatie, locatie Erasmus MC bevind zich in het grootste academische ziekenhuis, met één van de grootste traumacentra van Nederland. Specialisaties in patiëntenzorg zijn acute (trauma)revalidatie, amputatie en prothesiologie bovenste extremiteit en daarnaast neuromusculaire aandoeningen en klinische bewegingsanalyse.
    Onderzoekslijnen van de vakgroep revalidatiegeneeskunde in het Erasmus MC lopen op het gebied van neurorevalidatie, beweeggedrag en fitheid bij chronische fysieke aandoeningen, handchirurgie en -revalidatie en lifespan care waaronder de transitie van kind naar volwassenheid bij patiënten met een chronische aandoening.

Meer informatie over de functie
Vanwege de flexibilisering en individualisering van de opleiding zijn opleidingsschema’s en opleidingsduur variabel geworden. De nominale opleidingsduur is vier jaar. Elke opleidingslocatie beschikt over eigen mogelijkheden tot verdieping in onderwerpen en thema’s. Consignatiediensten maken onderdeel uit van de werkzaamheden.

Functie eisen
Je bent in het bezit van een BIG-registratie als arts. Wij verwachten aantoonbare interesse in het vak revalidatiegeneeskunde. Ervaring als ANIOS of in onderzoek op het gebied van revalidatiegeneeskunde (of een ander aan het specialisme gerelateerd vak) is een pré, b.v. neurologie of orthopedische chirurgie. Vanzelfsprekend heb je als toekomstig revalidatiearts competenties op alle gebieden van de CanMEDS. Verder vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons bent komen werken.

Salaris
Het salaris is afhankelijk van je ervaring, inschaling vindt plaats conform de regeling CAO-ziekenhuizen.

Sollicitatieprocedure
Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen bij de opleider in Rijndam Revalidatie, mevrouw J.L. Swaan, locatie Westersingel, bereikbaar onder telefoonnummer 010-241 24 28 of de plaatsvervangend opleider mevrouw dr. J. van Meeteren, locatie Erasmus MC, bereikbaar via 010-703 01 43. De opleider in het Maasstad Ziekenhuis is mevrouw M. Veen-van der Velden, bereikbaar onder telefoonnummer 010-291 36 25.

Je kunt digitaal solliciteren via het formulier onder aan de pagina.

Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 18 februari 2020. We streven naar sollicitatiegesprekken op dinsdagmiddag 25 februari 2020.

Solliciteren

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.