Vacaturenummer: 1947 QNE Aantal uren: In overleg

Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen die een beperking hebben als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Met onze ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers werken wij op 18 locaties aan meer kwaliteit van leven voor onze patiënten.

Op dit moment hebben wij meerdere opleidingsplaatsen beschikbaar voor:

AIOS - Opleiding tot revalidatiearts

Opleiding bij Rijndam Revalidatie
Hoogstaande medisch specialistische revalidatiezorg vraagt om continue ontwikkeling van onze patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van (para)medische professionals. De opleiding tot revalidatiearts speelt hierbij een belangrijke rol.
Individualisering van de opleiding is gerealiseerd door het mogelijk maken van een etalagestage en door mogelijke verkorting op grond van eerder / sneller verworven competenties. 

Opleidingsdeel Rijndam Revalidatie:
Vindt plaats op de locatie Westersingel (klinische revalidatie), op de locatie Ringdijk (kinderrevalidatie) en op de locatie Erasmus MC (ziekenhuisrevalidatie).

Opleidingsdeel Maasstad Ziekenhuis:
Duur: 6 maanden in het Maasstad Ziekenhuis (ziekenhuisrevalidatie).

Per 1 januari 2020 zijn er twee vacatures, per 1 april is er één vacature en per 1 juli ook één.

Rijndam en Maasstadziekenhuis
Het opleidingscircuit Rotterdam (Rijndam Revalidatie en Maasstad Ziekenhuis) valt binnen de Opleidings- en Onderwijs Regio Zuid West Nederland (OOR ZWN)
Het OOR ZWN onderscheidt zich, naast participatie door de AIOS in de opleiding en in onderwijs, door uitstekende mogelijkheden te bieden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor sociale aspecten van de opleiding.

Specialismen
De verschillende locaties van Rijndam Revalidatie hebben elk hun eigen specialisme te bieden:

  • De locatie Westersingel heeft, naast een poliklinische behandelafdeling, een kliniek met 120 bedden en een supra-regionale functie op het gebied van (hoge) dwarslaesies en niet-aangeboren hersenletsel. Tevens is er klinische kinderrevalidatie.
  • De locatie Ringdijk heeft poliklinische kinderrevalidatie voor alle diagnosegroepen, met als speciaal aandachtsgebied amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit bij kinderen.
  • Revalidatiegeneeskunde in het Maasstad Ziekenhuis heeft als bijzonder aandachtsgebied revalidatie bij ernstige brandwonden, amputatie/prothesiologie van de onderste extremiteit en neurologische aandoeningen waaronder CVA, HMSN en MS.
  • De locatie Erasmus MC is het grootste academische ziekenhuis, met één van de grootste traumacentra van Nederland. Specialisaties in patiëntenzorg zijn acute (trauma)revalidatie, amputatie en prothesiologie bovenste extremiteit en daarnaast neuromusculaire aandoeningen en klinische bewegingsanalyse.
  • Onderzoekslijnen van de vakgroep revalidatiegeneeskunde in het Erasmus MC lopen op het gebied van neurorevalidatie, beweeggedrag en fitheid bij chronische fysieke aandoeningen, handchirurgie en -revalidatie en lifespan care waaronder de transitie van kind naar volwassenheid bij patiënten met een chronische aandoening.

Functie informatie
Vanwege de flexibilisering en individualisering van de opleiding zijn opleidingsschema’s en opleidingsduur variabel geworden. De nominale opleidingsduur is vier jaar. Elke opleidingslocatie beschikt over eigen mogelijkheden tot verdieping in onderwerpen en thema’s. Consignatiediensten maken onderdeel uit van de werkzaamheden.

Wie ben jij
Je bent in het bezit van een BIG-registratie als arts. Wij verwachten aantoonbare interesse in het vak revalidatiegeneeskunde. Ervaring als ANIOS of in onderzoek op het gebied van revalidatiegeneeskunde (of een ander aan het specialisme gerelateerd vak) is een pré, b.v. neurologie of orthopedische chirurgie. Vanzelfsprekend heb je als toekomstig revalidatiearts competenties op alle gebieden van de CanMEDS.

Wat bieden wij
De salariëring is conform de CAO-ziekenhuizen. Inschaling in de salarisschaal vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring.

Rijndam heeft verder een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Ook is er een aantrekkelijke fietsregeling, mogelijkheid tot deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekering. Verder heeft iedere medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid een persoonlijk levensfasebudget (PLB) en zijn er meer dan voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Sollicitatieprocedure
Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen bij de opleider in Rijndam Revalidatie, mevrouw J.L. Swaan, locatie Westersingel, bereikbaar onder telefoonnummer 010-241 2428 of de plaatsvervangend opleider mevrouw dr. J. van Meeteren, locatie Erasmus MC, bereikbaar via 010-703 0143. De opleider in het Maasstad Ziekenhuis is mevrouw M. Veen-van der Velden, bereikbaar onder telefoonnummer 010-291 3625.

Je kunt solliciteren via onderstaand formulier. De sollicitatie dient uiterlijk 8 juli 2019 in ons bezit te zijn. We streven naar sollicitatiegesprekken op dinsdagmiddag 16 juli 2019.

Binnen Rijndam staat de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers voorop. Veiligheid is in Rijndam een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Iedere nieuwe medewerker bij Rijndam dient in het kader van veilige zorg een VOG te overleggen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.