Bij Rijndam behandelen we niet alleen patiënten. We doen ook onderzoek. Enthousiaste medewerkers werken aan de permanente ontwikkeling van ons vakgebied. Opleiden is hierbij een belangrijke pijler. Want het niveau van onze zorg is mede afhankelijk van de kennis en het handelen van onze professionals.

De patiënt heeft bij ons recht op deskundige zorg en dat betekent dat we continu aandacht hebben voor het ontwikkelen en investeren in de deskundigheid en professionaliteit van onze medewerkers. We bieden daarom verschillende opleidingsmogelijkheden. Denk hierbij aan interne en externe (beroeps)opleidingen en bij- en nascholing; basis- en vervolgtrainingen of cursussen, workshops, congressen en symposia.

Om het leren en ontwikkelen makkelijker en toegankelijker te maken heeft Rijndam dit jaar een start gemaakt e-learning. Anders gezegd betekent dit dat je vanaf je eigen werkplek of vanuit huis cursussen kunt volgen op het moment dat jij er tijd voor hebt. Uiteraard blijft het leren in de praktijk daarnaast een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Opleiding tot revalidatiearts

Als één van de grootste medisch-specialistische geneeskundige revalidatiecentra van Nederland biedt Rijndam Revalidatie kwalitatief hoogstaande zorg. Dit doet zij door continue ontwikkeling van onze patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van (para-)medische professionals. Onze opleiding tot revalidatiearts speelt hierbij een belangrijke rol.

De opleiding tot revalidatiearts duurt in de meeste gevallen zo’n 3,5 tot 4 jaar afhankelijk van de individuele situatie. De AIOS in het opleidingscircuit Rotterdam zijn werkzaam binnen de 3 opleidingslocaties van Rijndam (Westersingel, Ringdijk / Sitterstraat en Erasmus MC) en in het Maasstad Ziekenhuis. Ook werkt Rijndam samen met het Universitair Ziekenhuis Gent. Opleider is Loes Swaan, revalidatiearts locatie Westersingel, samen met plaatsvervangend opleider Jetty van Meeteren, revalidatiearts locatie Erasmus MC. De revalidatieartsen van de Westersingel zijn werkzaam o.a. op het gebied van (hoge) dwarslaesies, beenamputatie, niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn en klinische kinderrevalidatie. Bij de locatie Erasmus MC wordt gewerkt in een academische revalidatiesetting op het gebied van (acute) traumarevalidatie, amputatie en prothesiologie bovenste extremiteit en daarnaast op het gebied van neuromusculaire aandoeningen en klinische bewegingsanalyse. De locatie Ringdijk / Sitterstraat heeft poliklinische kinderrevalidatie voor alle diagnosegroepen (o.a. Cerebrale Parese, ernstige meervoudige beperkingen).

Het opleidingscircuit Rotterdam (Rijndam Revalidatie en Maasstad Ziekenhuis) valt binnen de Opleidings- en Onderwijs Regio Zuid West Nederland (OOR ZWN, zie http://www.oorzwn.nl/).

De AIOS doen als onderdeel van hun opleiding wetenschappelijk onderzoek, dit is in de meeste gevallen binnen een van de onderzoeksthema’s van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC, maar er zijn ook andere mogelijkheden binnen Rijndam.

Zie ook de website van de Vereniging van Revalidatieartsen VRA: https://revalidatiegeneeskunde.nl/revalidatiearts-worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opleider mw. Swaan via opleidingsbureau@rijndam.nl.

Opleiding tot verpleegkundige

Bent je verzorgende (IG) of verpleegkundige op mbo-niveau? Dan kun je via een verkorte leerroute doorstromen naar een hoger kwalificatieniveau. Je volgt de opleiding terwijl je werkt op één van onze klinische behandelafdelingen. Een voorwaarde is dat je minimaal één jaar in dienst bent bij Rijndam.

 

Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Rijndam is een erkend opleidingsinstituut voor de opleiding tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog. Jaarlijks stromen twee psychologen in deze opleiding in. Jaarlijks worden in het voorjaar de vacatures gepubliceerd. We nodigen je graag uit hierop te reageren.