Bij Rijndam behandelen we niet alleen patiënten. We doen ook onderzoek. Enthousiaste medewerkers werken aan de permanente ontwikkeling van ons vakgebied. Opleiden is hierbij een belangrijke pijler. Want het niveau van onze zorg is mede afhankelijk van de kennis en het handelen van onze professionals.

De patiënt heeft bij ons recht op deskundige zorg en dat betekent dat we continu aandacht hebben voor het ontwikkelen en investeren in de deskundigheid en professionaliteit van onze medewerkers. We bieden daarom verschillende opleidingsmogelijkheden. Denk hierbij aan interne en externe (beroeps)opleidingen en bij- en nascholing; basis- en vervolgtrainingen of cursussen, workshops, congressen en symposia.

Om het leren en ontwikkelen makkelijker en toegankelijker te maken heeft Rijndam dit jaar een start gemaakt e-learning. Anders gezegd betekent dit dat je vanaf je eigen werkplek of vanuit huis cursussen kunt volgen op het moment dat jij er tijd voor hebt. Uiteraard blijft het leren in de praktijk daarnaast een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Opleiding tot revalidatiearts

Als één van de grootste medisch-specialistische geneeskundige revalidatiecentra van Nederland biedt Rijndam Revalidatie kwalitatief hoogstaande zorg. Dit doen we door continue ontwikkeling van onze patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van (para-)medische professionals. Onze opleiding tot revalidatiearts speelt hierbij een belangrijke rol.

De opleiding tot revalidatiearts duurt in de meeste gevallen zo’n 3,5 tot 4 jaar (afhankelijk van de individuele situatie). De AIOS in het opleidingscircuit Rotterdam zijn werkzaam binnen de 3 opleidingslocaties van Rijndam (Westersingel en Ringdijk/Sitterstraat en Erasmus MC en in het Maasstad Ziekenhuis. Ook werkt Rijndam samen met het Universitair Ziekenhuis Gent. Opleider is Loes Swaan, revalidatiearts locatie Westersingel, samen met plaatsvervangend opleider Jetty van Meeteren, revalidatiearts locatie Erasmus MC. De revalidatieartsen van locatie Westersingel zijn onder andere werkzaam op het gebied van (hoge) dwarslaesie, beenamputatie, niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn en klinische kinderrevalidatie. Op locatie Erasmus MC wordt gewerkt in een academische revalidatiesetting op het gebied van (acute) traumarevalidatie, amputatie en prothesiologie bovenste extremiteit en op het gebied van neuromusculaire aandoeningen en klinische bewegingsanalyse. De locaties Ringdijk en De Sitterstraat bieden bieden poliklinische kinderrevalidatie voor alle diagnosegroepen (o.a. cerebrale parese en ernstige meervoudige beperkingen).

Het opleidingscircuit Rotterdam (Rijndam Revalidatie en Maasstad Ziekenhuis) valt binnen de Opleidings- en Onderwijs Regio Zuid West Nederland. Zie de website voor meer informatie.

De AIOS doen als onderdeel van hun opleiding wetenschappelijk onderzoek. In de meeste gevallen binnen een van de onderzoeksthema’s van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC, maar er zijn ook andere mogelijkheden binnen Rijndam.

Zie ook de website van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Benieuwd naar de ervaringen van onze AIOS? We gingen het gesprek aan. Lees hier hier een interview met een eerste- en vierdejaars AIOS en laat je inspireren!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes Swaan: opleidingsbureau@rijndam.nl.

Opleiding tot verpleegkundige

Ben je verzorgende (IG) of verpleegkundige op mbo-niveau? Dan kun je via een verkorte leerroute doorstromen naar een hoger kwalificatieniveau. Je volgt een opleiding terwijl je werkt op één van onze klinische behandelafdelingen. Mogelijkheden voor een ketenstage worden geboden tijdens de opleiding.

Je maakt kennis met kinder- en volwassenenrevalidatie en leert wat specialistische revalidatiezorg in een multidisciplinaire behandelsetting inhoudt. Je komt in aanraking met alle disciplines van het behandelteam door mee te lopen met de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog. Concreet: je gaat mee naar de fitnessruimte, het zwembad en de sportzaal en ziet met eigen ogen welk traject de patiënt doorloopt.

Opleidingsplaatsen worden bekendgemaakt via onze vacaturepagina. De opleiding start ieder jaar in september.

Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Rijndam is een erkend opleidingsinstituut voor de opleiding tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog. Ben jij psycholoog en klaar voor een volgende stap? Houd dan onze vacaturepagina in de gaten. Jaarlijks bieden we twee psychologen de kans om in te stromen in de opleiding. De vacatures worden jaarlijks in het voorjaar gepubliceerd.