Komt u bij Rijndam werken? Dan gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAO Ziekenhuizen en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). U vindt daarin onder andere informatie over salarissen, eindejaarsuitkering, pensioen, reiskosten en verlof. We hebben daarnaast een aantrekkelijk pakket aanvullende regelingen:

  • collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Delta Lloyd
  • korting op de ziektekostenverzekering van IZZ 
  • personeelskorting op diverse verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea
  • scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • fietsregeling
  • fitnessfaciliteiten
  • fiscale regeling uitruil bruto eindejaarsuitkering tegen netto reiskostenvergoeding
  • meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: tijd en/of geld kan worden uitgeruild tegen andere tijd- en/of geldbronnen in de CAO.