Direct naar de content Direct naar de footer

Verwijzen

Verwijzen voor poliklinische revalidatie

Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten verwijzen voor een poliklinische afspraak via Zorgdomein. Als je niet kunt verwijzen via Zorgdomein, kun je ons een verwijsbrief sturen, bij voorkeur via veilige mail (Zorgmail) naar info@rijndam.nl en anders per fax of post (zie de gegevens hieronder). Vermeld in de verwijzing tenminste de contactgegevens van jezelf en de patiënt, informatie over de diagnose en de vraagstelling voor de revalidatie.

Klinische behandeling (opname)

Een opname kan alleen aangemeld worden door een revalidatiearts. Als je geen revalidatiearts bent en je hebt geen consulent revalidatiearts, dan kun je een patiënt wel aanmelden voor een poliklinische screening om de klinische indicatie te beoordelen. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Stepped care

Vanuit de medisch specialistische revalidatie (MSR) richt Rijndam zich met name op patiënten die ondanks behandeling(en) in de eerste lijn onvoldoende herstellen. Wanneer de problematiek van de patient te complex wordt voor eerstelijns revalidatiezorg (te) en niet meer volstaat kan een verwijzing naar de revalidatiegeneeskunde overwogen worden. 

Matched care

Soms is de problematiek te complex om eerst volgens het stepped care principe de eerstelijns revalidatie zorg te doorlopen en kan eerder passende verwijzing naar de Revalidatiegeneeskunde overwogen worden. 

Samenvattend is er een indicatie voor verwijzing naar de revalidatiearts bij patiënten die:

  • voorheen volop in de maatschappij participeerden, én 
  • meervoudige en complexe klachten hebben en ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven, én 
  • in 1e lijnsbehandeling niet voldoende kunnen bereiken en bij wie specifieke interdisciplinaire behandeling olv een revalidatiearts zinvol kan zijn.
Contra-indicaties
  • ernstige psychiatrische en/of pre morbide cognitieve problematiek
  • onderliggende progressieve aandoening of SOLK
  • onvoldoende motivatie voor revalidatie.

Bij patienten met Covid-19, hoofd-en nektrauma of chronische pijnklachten verzoeken we je via de links hiernaast de betreffende informatie te lezen over het verwijzen van deze patienten.

Mocht je twijfelen over een eventuele verwijzing of andere vragen hebben, dan zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg via het secretariaat:

Franciscus Gasthuis
010-4616026 

Franciscus Vlietland 
010-8938040 

IJsselland Ziekenhuis 
010-2585604 

Albert Schweitzer Ziekenhuis 
078-6523000 

Westersingel
010-2412412