Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het patiëntenportaal Mijn Rijndam.

Het patiëntenportaal

 • Waar kan ik Mijn Rijndam voor gebruiken?
  U kunt in Mijn Rijndam, uw persoonlijke online revalidatieomgeving, veilig en op elk gewenst moment terecht voor: uw medisch dossier, afspraken, brieven naar o.a. uw huisarts en medisch specialist, patiëntenvoorlichting, vragenlijsten en e-consult. 
   
 • Welke voordelen biedt Mijn Rijndam?
  Rijndam vindt het belangrijk dat patiënten nauw betrokken zijn bij hun eigen revalidatietraject. Met de inzage in uw patiëntendossier op Mijn Rijndam, kunt u zich beter voorbereiden op afspraken en behandelingen.
   
 • Hoe krijg ik toegang tot Mijn Rijndam? 
  Op Mijn Rijndam kunt u inloggen met met uw DigiD-gegevens en sms of via de digiD-app. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

 • Waar kan ik het portaal vinden?
  Op www.rijndam.nl/patientenportaal staat alle informatie over Mijn Rijndam. Als je hier op de link het patiëntenportaal Mijn Rijndam klikt, kom je op de inlogpagina van het patiëntenportaal. Kies vervolgens voor “Inloggen met DigiD”.
   
 • Wat heb ik nodig om Mijn Rijndam te gebruiken?
  - Een computer of laptop met internetverbinding
  - Een DigiD met sms-controle of met de DigiD-app
  - Een mobiele telefoon
   

Inloggen

 • Hoe kan ik inloggen op Mijn Rijndam?
  Om in te loggen gaat u naar www.rijndam.nl/patientenportaal en klik op het patiëntenportaal Mijn Rijndam. Kies vervolgens voor “Inloggen met DigiD”. U wordt vervolgens doorverwezen naar de inlogpagina waar u kunt inloggen met DigiD met sms-functie of via de DigiD app.

 • Ik heb geen DigiD. Wat moet ik doen?
  Om ervoor te zorgen dat alle gegevens goed beveiligd zijn en uw privacy gewaarborgd is, maken wij op Mijn Rijndam gebruik van DigiD. Hiervoor moet u een DigiD met sms-controle aanvragen. Ook kunt u gebruikmaken van de DigiD-app. Voor aanvragen en meer informatie kunt u terecht op www.digid.nl.

 • Wat moet ik doen als ik mijn DigiD gebruikersnaam of wachtwoord ben vergeten?
  Vraag opnieuw uw DigiD aan via de website van DigiD: www.digid.nl.

 • Hoe log ik als ouder/verzorger in op het patiëntenportaal van mijn kind? 
  Om Mijn Rijndam te kunnen gebruiken heb je de DigiD van je kind nodig met sms functie of de DigiD app. Heeft je kind nog geen DigiD of nog niet met sms of de app? Vraag dit dan eerst aan op de website www.digid.nl/. Vanaf 16 jaar kan het kind zelf, met zijn/haar DigiD inloggen in het patiëntenportaal.

 • Blijf ik ingelogd op Mijn Rijndam?
  Als u langer dan 15 minuten geen gebruik maakt van Mijn Rijndam, wordt u automatisch uitgelogd. U zult hierna weer opnieuw moeten inloggen met je DigiD.

 • Ik heb problemen met inloggen. Wat kan ik doen?
  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u niet kunt inloggen.
  - Mogelijk heeft het login-probleem te maken met uw DigiD. Ga in dat geval naar de website van DigiD (www.digid.nl);
  - Wanneer u andere problemen ervaart bij het inloggen, neemt u dan contact op met onze servicedesk: mijnportaal@rijndam.nl.

Mijn gegevens

 • Kan ik in Mijn Rijndam alle informatie uit mijn medisch dossier inzien?
  Onder ‘Dossier’ kunt u delen van uw medisch dossier bekijken. Tijdens de doorontwikkeling van Mijn Rijndam wordt steeds meer informatie uit het medisch dossier (EPD) via het patiëntenportaal getoond.
   
 • Welke informatie kan ik inzien?
  Via Mijn Rijndam kunt u het volgende zelf online raadplegen: uw persoonlijke gegevens, uw revalidatiedoelen, delen van uw medisch dossier en uw rooster en afspraken. Mijn Rijndam biedt zoveel mogelijk recente en relevante informatie, waardoor u nauw betrokken bent bij uw eigen revalidatietraject. Het duurt 7 dagen voordat nieuwe behandelverslagen zichtbaar zijn in het portaal. 

  - Patiëntgegevens
  Hier staan uw persoonlijke gegevens, waaronder adresgegevens, gegevens contactpersoon en gegevens van uw huisarts en de verzekering.

  - Agenda
  Hier vindt u de geplande afspraken bij Rijndam.

  - Medisch dossier
  • Intake - verslag van intake van de arts en/of het multidisciplinaire team;
  • Correspondentie - brieven die verstuurd zijn, bijvoorbeeld aan uw huisarts of specialist;
  • Metingen - resultaten van de testen die zijn afgenomen;
  • Uitslagen - laboratoriumuitslagen van bijvoorbeeld een bloed- of urineonderzoek;
  • Teamrapportage - verslag van de teambespreking.
   
 • Ik begrijp niet wat er in mijn medisch dossier staat
  Mocht u bepaalde zaken in uw dossier niet begrijpen of niet weten wat een uitslag betekent, dan kunt u uw arts/behandelaren vragen om uitleg. Noteer uw vraag en neem deze mee naar uw volgende afspraak. Of neem contact op met de (poli)kliniek waar u onder behandeling bent. Op onze website onder locaties vindt u een overzicht van de telefoonnummers.
   
 • Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?
  Bij wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de locatie waar u onder behandeling bent en vragen naar het Medisch secretariaat van uw behandelend revalidatiearts.

Afspraken

 • Wanneer staan mijn afspraken in Mijn Rijndam?
  Nieuwe afspraken worden wekelijks op woensdag zichtbaar in het patiëntenportaal.
  Op dit moment zijn door de overgang naar het nieuwe portaal tijdelijk (tot maximaal 11 december) geen afspraken ziichtbaar in het portaal. 
   
 • Ik wil een afspraak wijzigen, wat moet ik doen?
  Voor het wijzigen/maken van afspraken bij de revalidatiearts neemt u contact op met het Medisch secretariaat van de locatie waar u onder behandeling bent. Voor het wijzigen van afspraken bij de therapeut kunt u contact opnemen met de Planning. Op onze website onder locaties vindt u een overzicht van de telefoonnummers.
   
 • Ik mis een afspraak in Mijn Rijndam. Wat moet ik doen?
  Bij onduidelijkheid over afspraken, kunt u contact opnemen met de locatie waar u onder behandeling bent en vragen naar de Planning.

Privacy & veiligheid

 • Hoe veilig is Mijn Rijndam?
  Rijndam gaat op een veilige en zorgvuldige manier om met uw digitale gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn Rijndam voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die de Nederlandse overheid stelt aan ziekenhuizen. Zo heeft u alleen toegang tot Mijn Rijndam wanneer u inlogt via DigiD met sms-verificatie of via de DigiD-app, de standaard die de overheid gebruikt voor het beveiligen van uw gegevens.

 • Wat kan ik zelf doen aan de veiligheid van mijn gegevens
  U kunt zelf ook bijdragen aan een veilig gebruik van Mijn Rijndam met onderstaande tips:
  - Log uit op het moment dat u Mijn Rijndam niet meer actief gebruikt en sluit uw browser af;
  - Bewaar uw DigiD inloggegevens op een veilige plek;
  - Ga zorgvuldig om met de eventuele afdrukken die u maakt van uw gegevens.

 • Inzage medische gegevens door anderen
  In beginsel wordt alleen inzage aan volwassen patiënten zelf verleend, dus niet aan familieleden of partners. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage. Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend wanneer nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de zorgverlener van mening is dat de overleden bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien een wettelijke verplichting dit vereist.

Servicedesk

 • Waar kan ik terecht bij vragen over het gebruik van Mijn Rijndam?
  Heeft u een vraag over het gebruik van Mijn Rijndam? Neem dan contact op met de servicedesk via: mijnportaal@rijndam.nl.

  Vermeld de volgende gegevens in uw e-mail:
  - Uw naam en geboortedatum;
  - De locatie waar u onder behandeling bent;
  - Omschrijving van uw vraag of probleem;
  - Voeg indien mogelijk de tekst van de foutmelding en/of een printscreen toe.

  Let op: de servicedesk mag geen medische vragen in behandeling nemen. Heeft u een vraag over de gegevens in uw medisch dossier, neem dan contact op met de (poli)kliniek waar u onder behandeling bent. Op onze website onder locaties vindt u een overzicht van de telefoonnummers.