Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het patiëntenportaal Mijn Rijndam.

Het patiëntenportaal

 • Waar kan ik Mijn Rijndam voor gebruiken?
  Via Mijn Rijndam, je persoonlijke online revalidatieomgeving, kun je veilig en op elk gewenst moment je revalidatiedoelen, afspraken en (delen van) je medisch dossier inzien.
   
 • Welke voordelen biedt Mijn Rijndam?
  Rijndam vindt het belangrijk dat patiënten nauw betrokken zijn bij hun eigen revalidatietraject. Met de inzage in je patiëntendossier op Mijn Rijndam, kun je je beter voorbereiden op afspraken en behandelingen.

•   Hoe krijg ik toegang tot Mijn Rijndam?
     Als patiënt van deze locatie(s) ontvang je automatisch een mail met daarin een code om éénmalig Mijn Rijndam te activeren. Na deze activatie kun je voortaan op elk gewenst       moment met DigiD inloggen op Mijn Rijndam. Heb je geen activatiemail ontvangen of is deze (7 dagen na ontvangst) verlopen, vraag dan een (nieuwe) activeringsmail aan bij de balie van de locatie waar je onder behandeling bent. Of mail de servicedesk mijnportaal@rijndam.nl.

 • Waar kan ik het portaal vinden?
  Op www.rijndam.nl/patientenportaal staat alle informatie over Mijn Rijndam. Als je hier op de link het patiëntenportaal Mijn Rijndam klikt, kom je op de inlogpagina van het patiëntenportaal. Kies vervolgens voor “Inloggen met DigiD”.
   
 • Wat heb ik nodig om Mijn Rijndam te gebruiken?
  - Een computer of laptop met internetverbinding
  - Een DigiD met sms-controle of met de DigiD-app
  - Een mobiele telefoon

  Activeren: het eenmalig activeren van Mijn Rijndam kan alleen op een laptop of computer.
  Inloggen: je kunt Mijn Rijndam het beste gebruiken op een laptop, computer of tablet. Het patiëntenportaal wordt nog niet voldoende ondersteund op een mobiele telefoon.

Inloggen

 • Hoe kan ik inloggen op Mijn Rijndam?
  Er is een activeringsmail naar je emailadres gestuurd. Nadat je het account eenmalig geactiveerd hebt, kun je op Mijn Rijndam inloggen. Om in te loggen ga je naar www.rijndam.nl/patientenportaal en klik op het patiëntenportaal Mijn Rijndam. Kies vervolgens voor “Inloggen met DigiD”. Je wordt vervolgens doorverwezen naar de inlogpagina waar je kunt inloggen met DigiD met sms-functie of via de DigiD app.

 • Ik heb geen activeringsmail ontvangen, wat moet ik doen?
  Controleer de map ‘Ongewenst’ in je mailbox. Zit de mail daar ook niet in? Vraag dan een (nieuwe) activeringsmail aan bij het secretariaat van de locatie waar je onder behandeling bent.

 • Ik heb geen DigiD. Wat moet ik doen?
  Om ervoor te zorgen dat alle gegevens goed beveiligd zijn en je privacy gewaarborgd is, maken wij op Mijn Rijndam gebruik van DigiD. Hiervoor moet je een DigiD met sms-controle aanvragen. Ook kun je gebruikmaken van de DigiD-app.  Voor aanvragen en meer informatie kun je terecht op www.digid.nl.

 • Wat moet ik doen als ik mijn DigiD gebruikersnaam of wachtwoord ben vergeten?
  Vraag opnieuw uw DigiD aan via de website van DigiD: www.digid.nl.

 • Hoe log ik als ouder/verzorger in op het patiëntenportaal van mijn kind? 
  Om Mijn Rijndam te kunnen gebruiken heb je de DigiD van je kind nodig met sms functie of de DigiD app. Heeft je kind nog geen DigiD of nog niet met sms of de app? Vraag dit dan eerst aan op de website https://www.digid.nl/. Vanaf 16 jaar kan het kind zelf, met zijn/haar DigiD inloggen in het patiëntenportaal.

 • Is het mogelijk voor ouders om zonder DigiD van je kind in te loggen?
  Mocht je niet kunnen of willen inloggen met de DigiD van je kind, kun je dit aangeven bij het medisch secretariaat van de afdeling waar je kind in behandeling is. De medisch secretaresse stuurt dan een nieuwe link waarmee je kunt inloggen met een alternatieve inlog. Hiervoor moet je bij activatie zelf een wachtwoord kiezen en het telefoonnummer waarop je, als extra controle, een sms ontvangt met een code.

 • Blijf ik ingelogd op Mijn Rijndam?
  Als je langer dan 15 minuten geen gebruik maakt van Mijn Rijndam, word je automatisch uitgelogd. Je zult hierna weer opnieuw moeten inloggen met je DigiD.

 • Ik heb problemen met inloggen. Wat kan ik doen?
  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet kunt inloggen.
  - Je hebt geen activeringsmail ontvangen en/of Mijn Rijndam nog niet eenmalig geactiveerd;
  - Controleer de map ‘ongewenst’ in je mailbox. Zit de mail daar ook niet in? Mail dan de servicedesk: mijnportaal@rijndam.nl;
  - Mogelijk heeft het loginprobleem te maken met je DigiD. Ga in dat geval naar de website van DigiD (www.digid.nl);
  - Wanneer je andere problemen ervaart bij het inloggen, neem dan contact op met onze servicedesk: mijnportaal@rijndam.nl.

 • Ik krijg bij het inloggen de foutmelding: “Fout tijdens inloggen via DigiD. Geen patiënt gevonden met de door DigiD doorgegeven BSN”. Waarom is dit? 
  Je account is nog niet (eenmalig) geactiveerd. Gebruik hiervoor de activeringsmail die je ontvangen hebt. Heb je geen mail ontvangen of is de link verlopen? Vraag dan een (nieuwe) activeringsmail aan bij de balie of mail de servicedesk mijnportaal@rijndam.nl.

Mijn gegevens

 • Kan ik in Mijn Rijndam alle informatie uit mijn medisch dossier inzien?
  Onder ‘Dossier’ kun je delen van je medisch dossier bekijken. Tijdens de doorontwikkeling van Mijn Rijndam wordt steeds meer informatie uit het medisch dossier (EPD) via het patiëntenportaal getoond.
   
 • Welke informatie kan ik inzien?
  Via Mijn Rijndam kun je het volgende zelf online raadplegen: je persoonlijke gegevens, je revalidatiedoelen, delen van je medisch dossier en je rooster en afspraken. Mijn Rijndam biedt zoveel mogelijk recente en relevante informatie, waardoor je nauw betrokken bent bij je eigen revalidatietraject.

  - Patiëntgegevens
  Hier staan je persoonlijke gegevens, waaronder adresgegevens, gegevens contactpersoon en gegevens van je huisarts en de verzekering.

  - Revalidatiedoelen
  De doelen waar je naartoe werkt in de behandeling(en) staan hier vermeld.

  - Agenda
  Hier vind je de geplande afspraken bij Rijndam.

  - Medisch dossier
  • Intake - verslag van intake van de arts en/of het multidisciplinaire team;
  • Correspondentie - brieven die verstuurd zijn, bijvoorbeeld aan uw huisarts of specialist;
  • Metingen - resultaten van de testen die zijn afgenomen;
  • Uitslagen - laboratoriumuitslagen van bijvoorbeeld een bloed- of urineonderzoek;
  • Teamrapportage - verslag van de teambespreking.
   
 • Ik begrijp niet wat er in mijn medisch dossier staat
  Mocht je bepaalde zaken in je dossier niet begrijpen of niet weten wat een uitslag betekent, dan kun je jouw arts/behandelaren vragen om uitleg. Noteer je vraag en neem deze mee naar je volgende afspraak. Of neem contact op met de (poli)kliniek waar je onder behandeling bent. Op onze website onder locaties vind je een overzicht van de telefoonnummers.
   
 • Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?
  Bij wijzigingen van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de locatie waar je onder behandeling bent en vragen naar het Medisch secretariaat van je behandelend revalidatiearts.

Afspraken

 • Wanneer staan mijn afspraken in Mijn Rijndam?
  Nieuwe afspraken worden wekelijks op woensdag zichtbaar in het patiëntenportaal.
   
 • Ik wil een afspraak wijzigen, wat moet ik doen?
  Voor het wijzigen/maken van afspraken bij de revalidatiearts neem je contact op met het Medisch secretariaat van de locatie waar je onder behandeling bent. Voor het wijzigen van afspraken bij de therapeut kun je contact opnemen met de Planning. Op onze website onder locaties vind je een overzicht van de telefoonnummers.
   
 • Ik mis een afspraak in Mijn Rijndam. Wat moet ik doen?
  Bij onduidelijkheid over afspraken, kun je contact opnemen met de locatie waar je onder behandeling bent en vragen naar de Planning.

Privacy & veiligheid

 • Hoe veilig is Mijn Rijndam?
  Rijndam gaat op een veilige en zorgvuldige manier om met uw digitale gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn Rijndam voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die de Nederlandse overheid stelt aan ziekenhuizen. Zo heb je alleen toegang tot Mijn Rijndam wanneer je inlogt via DigiD met sms-verificatie of via de DigiD-app, de standaard die de overheid gebruikt voor het beveiligen van uw gegevens.

 • Wat kan ik zelf doen aan de veiligheid van mijn gegevens
  Je kunt zelf ook bijdragen aan een veilig gebruik van Mijn Rijndam met onderstaande tips:
  - Log uit op het moment dat je Mijn Rijndam niet meer actief gebruikt en sluit je browser af;
  - Bewaar je DigiD inloggegevens op een veilige plek;
  - Ga zorgvuldig om met de eventuele afdrukken die je maakt van je gegevens.

 • Inzage medische gegevens door anderen
  In beginsel wordt alleen inzage aan de patiënt zelf verleend, dus niet aan familieleden of partners. Je kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens jou in te zien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage. Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend wanneer nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de zorgverlener van mening is dat de overleden bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien een wettelijke verplichting dit vereist.

Servicedesk

 • Waar kan ik terecht bij vragen over het gebruik van Mijn Rijndam?
  Heb je een vraag over het gebruik van Mijn Rijndam? Neem dan contact op met de servicedesk via: mijnportaal@rijndam.nl.

  Vermeld de volgende gegevens in je e-mail:
  - Je naam en geboortedatum;
  - De locatie waar je onder behandeling bent;
  - Omschrijving van je vraag of probleem;
  - Voeg indien mogelijk de tekst van de foutmelding en/of een printscreen toe.

  Let op: de servicedesk mag geen medische vragen in behandeling nemen. Heb je een vraag over de gegevens in je medisch dossier, neem dan contact op met de (poli)kliniek waar je onder behandeling bent. Op onze website onder locaties vind je een overzicht van de telefoonnummers.