Bij Rijndam is de veiligheid van onze patiënten de hoogste prioriteit. Daarom doen wij er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Rijndam volgt nauwlettend de ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus. Zo nodig ondernemen wij maatregelen voor patiënten en medewerkers. We worden hierin ondersteund en geadviseerd door de deskundigen van de Unit Infectiepreventie van het Erasmus MC.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft, daarom vindt u hieronder de veelgestelde vragen.

Laatste update: 21-09-2020

Welke maatregelen treft Rijndam?

Bij Rijndam is de veiligheid van onze patiënten de hoogste prioriteit. Daarom doen wij er alles aan verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Rijndam volgt nauwlettend de ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus. Zo nodig ondernemen wij maatregelen voor patiënten en medewerkers. We worden hierin ondersteund en geadviseerd door de deskundigen van de Unit Infectiepreventie van het Erasmus MC.

Via het nieuwsbericht op onze website en onderstaande veel gestelde vragen informeren we u over de, voor u relevante, maatregelen die Rijndam heeft genomen.

Welke maatregelen nemen medewerkers van Rijndam?

 • Medewerkers hanteren, zoals altijd, hygiënerichtlijnen voor onder andere het toepassen van handhygiëne op het juiste moment met de juiste techniek.

 • Omdat er micro-organismen kunnen worden overgedragen via de handen en luisterend naar het advies vanuit het ministerie, worden er in Rijndam tijdelijk geen handen geschud door de zorgmedewerkers.

 • We houden minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar, tenzij dit noodzakelijk is om veilige patiëntenzorg te kunnen bieden.

 • Als een medewerker van Rijndam in contact is gekomen met een besmet persoon, moet hij dit melden. Als de medewerker klachten heeft (koorts en hoesten of kortademigheid), dan wordt hij getest op coronavirus en blijft hij thuis.

 • Alle medewerkers die geen functie binnen Rijndam vervullen waarvoor ze op een locatie moeten zijn, werken thuis.

Zijn patiënten en bezoekers welkom op de kliniek?

 • Onze kliniek op locatie Westersingel is geopend.
 • Bezoek is op de volgende tijden welkom:
  maandag t/m vrijdag van 17.30 tot 20.30 uur
  zaterdag en zondag van 14.00 tot 20.30 uur.
 • Sinds maandag 27 juli mag er tijdens het bezoekmoment gewisseld worden. Dit betekent dat meerdere personen u per dag kunnen bezoeken, met de voorwaarde dat maximaal één bezoeker bij u aanwezig is en de andere bezoeker(s) buiten wachten.
  Uitzondering: er zijn één volwassene en maximaal twee kinderen onder de 12 jaar toegestaan als een ouder is opgenomen.
 • Bij de voordeur vindt uitvraag naar COVID-19 verschijnselen plaats door de beveiliging. Heeft een bezoeker klachten die kunnen wijzen op besmetting dan krijgt hij/zij geen toegang tot Rijndam. Iedere bezoeker ontvangt een formulier waarop de contactgegevens van de bezoeker worden vermeld. Dit formulier dient de bezoeker tijdens het bezoek bij zich te dragen en na afloop van het bezoek levert hij/zij dit in bij de centrale receptie.
 • Wanneer uw bezoek in een oranje of rood risicogebied is geweest, mag hij/zij niet op bezoek komen. Wanneer hij/zij na 10 dagen quarantaine klachtenvrij is, mag hij/zij u bezoeken. Dit geldt niet voor bezoekers tussen de 0-12 jaar.
 • Buiten de bezoektijden is op locatie Westersingel alleen de hoofdingang geopend. Bij de hoofdingang bellen patiënten, medewerkers en bezoekers via de intercom de receptie; deze beoordeelt vervolgens of de deur wordt geopend. Vervolgens vindt er uitvraag naar klachten passend bij COVID-19 plaatst.

Specifieke informatie over de kliniek vindt u op www.rijndam.nl/coronabulletin.

Welke maatregelen gelden voor opgenomen patiënten?

 • We meten twee keer per dag de temperatuur van onze klinische patiënten.

 • Alle klinische groepsbehandelingen zijn aangepast, zodat we voldoen aan de maatregelen. Oefenruimtes, zoals de fitnessruimtes, zwembad en sportzaal, mogen worden gebruikt, mits er minimaal 2 meter afstand tussen de patiënten kan worden gegarandeerd.

 • Alléén de patiënten die geen klachten hebben, mogen zich vrij door Rijndam bewegen en naar buiten.

 • Wanneer een patiënt positief getest is op COVID-19 vindt er een contactenonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek wordt geïnventariseerd of er onbeschermd contact is geweest met andere patiënten en medewerkers. Afhankelijk van het soort contact worden de benodigde maatregelen getroffen.
   
 • Rijndam voorziet alle patiënten van meerdere maaltijden per dag. Het assortiment op de afdelingen is uitgebreid en biedt voldoende variatie mogelijkheden. Als extra wordt er om 15 uur een gezonde snack uitgedeeld.

Specifieke informatie over de kliniek vindt u op www.rijndam.nl/coronabulletin.

Gaat mijn poliklinische afspraak door?

Het is voor Rijndam onmogelijk om alle patiënten fysiek op onze poliklinieken te ontvangen, omdat we ons aan de 1,5 meter regel moeten houden in de wachtkamers en gangen. Om uw veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen, bepaalt de revalidatiearts op basis van medische urgentie, zoals risico op complicaties en medische achteruitgang, voor wie een bezoek op de polikliniek noodzakelijk is.

Vanaf begin mei zijn onze poliklinische locaties gefaseerd van start gegaan met fysieke (semi-) spoedzorg aan patiënten. We benaderen deze patiënten telefonisch voor een fysieke afspraak op een van onze poliklinieken. Ook als u afspraken heeft om fysiek in Rijndam te komen, betreft dit meestal maar een deel van de behandeling. Overige afspraken vinden telefonisch of via beeldbellen plaats. We maken hierbij gebruik van FaceTalk videoconsulten en het Rijndam Oefenportaal. Hiermee kan uw behandeltraject op veilige en uiteraard kwalitatief goede wijze doorgang vinden. Vanaf maandag 3 augustus zal de uitvraag naar COVID-19 verschijnselen alleen nog telefonisch plaatsvinden. Alle patiënten die op locatie op het spreekuur van de revalidatiearts komen of een eerste behandeling hebben, worden binnen 24 uur voor de afspraak gebeld om te vragen of de patiënt COVID-19 verschijnselen heeft. Deze uitvraag vindt zo kort mogelijk voor de afspraak plaats, zodat het zo betrouwbaar mogelijk is.

Voor de patiënten die al in een poliklinische revalidatiebehandeling zitten, waarbij uitvraag naar COVID-19 verschijnselen niet meer plaatsvindt, gelden de landelijke coronamaatregelen. Onze patiënten blijven thuis bij klachten en laten zich testen. Na terugkeer uit een oranje/rood risicogebied blijft de patiënt 10 dagen in thuisquarantaine. 

We kunnen nog niet aangeven, wanneer we onze fysieke zorg op de poliklinieken verder kunnen opschalen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de versoepeling van maatregelen in de toekomst. Zolang we leven in een 1,5 meter samenleving, zien we u waar nodig op locatie, aangevuld met onze zorg op afstand.

Hoe zorgen jullie dat de afspraak veilig verloopt?

We hebben op de verschillende locaties maatregelen genomen, zodat u veilig de locatie kan bezoeken.

Hieronder een paar algemene maatregelen en per locatie.

Algemeen

 • De polikliniek is zo ingericht, dat patiënten en medewerkers op veilige afstand van elkaar blijven.
 • Bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, kan de afspraak niet doorgaan.
 • We vragen u om zo kort mogelijk voor uw afspraak naar Rijndam te komen.
 • U mag maximaal 1 begeleider meenemen.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst en was handen na het bezoek.
 • Risicovolle handelingen vermijden we of we nemen beschermende maatregelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van onze medewerkers.
 • Verlaat na uw afspraak direct de polikliniek.

Per locatie
In onderstaande informatiebrieven leggen we per locatie uit welke voorzorgsmaatregelen we nemen:

Welke regels gelden na vakantie in het buitenland?

Laat u voor vertrek goed informeren over de geldende coronaregels van uw bestemming. Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check vóór en tijdens uw vakantie alle risico’s en de kleurcode per land op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.  Wees bewust dat het reisadvies voor een land, of voor een regio, snel kan wijzigen. Bij code oranje of rood heeft dit maatregelen tot gevolg, zoals twee weken in quarantaine bij terugkomst of het niet tijdig kunnen terugreizen.

Keert u terug vanuit een oranje of rood risicogebied?
Dan geldt het dringende advies van de RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor uw afspraken bij Rijndam. U kunt niet naar de locatie van Rijndam komen voor uw behandeling. We verzoeken u in dat geval uw afspraak tijdig bij ons af te zeggen. 

In overleg met uw behandelend arts wordt bepaald hoe uw behandeling voortgezet wordt. Dit kan telefonisch of via videoconsult zijn. Zodra u na de 10 dagen quarantaine klachtenvrij bent, is behandeling op locatie van Rijndam weer mogelijk.

Hoe leg ik contact met behandelaar van mijn kind?

Op alle locaties kinderrevalidatie is de telefooncentrale bemand. Zij kunnen u in contact brengen met de juiste behandelaar, arts of maatschappelijk werker. 

Contactgegevens

 • Locatie Ringdijk / Mytylschool de Brug / VSO-P / Pluspunt: 010 - 211 17 77 of stuur een e-mail.   

 • Locatie Roerdomplaan / Tyltylschool Rotterdam: 010 - 892 84 20 of stuur een e-mail

 • Locatie Sitterstraat / Kiem Dordrecht: 078 - 751 15 90 of stuur een e-mail

Hoe gaat videobellen via FaceTalk in zijn werk?

Alle poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. Met alle patiënten die in de nabije toekomst een afspraak hebben, wordt hierover contact opgenomen. We maken hiervoor gebruik van FaceTalk. Videoconsulten via FaceTalk voldoet aan de richtlijnen voor het beschermen van uw privacy. Alles wat u bespreekt blijft tussen u en de revalidatiearts of behandelaar.

Klik hier voor uitgebreide informatie over videobellen via FaceTalk

Bieden jullie ook psychosociale ondersteuning?

Zoals u weet, hebben we uitgebreide maatregelen getroffen om virusverspreiding te voorkomen. Dit heeft grote impact op u; bijvoorbeeld op het contact met uw naasten of uw dagprogramma.

Kliniek
Als u behoefte heeft aan een (extra) gesprek met een psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger, dan kunt u dit aangeven bij de verpleging, uw behandelaar of arts. Voor onze patiënten op de afdeling Dwarslaesie/Heelkunde is tevens een ervaringsdeskundige bereikbaar.

Kinderrevalidatie
Voor kinderen die bij ons in behandeling zijn en hun familie bieden we op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur een telefonisch spreekuur aan met een medewerker van de psychosociale vakgroep. Hier kunnen zij laagdrempelig terecht voor bijvoorbeeld vragen over omgaan met de situatie, maar ook om even hun verhaal kwijt te kunnen. U kunt op bovenstaande tijdstip contact opnemen met de receptie van locatie Ringdijk via 010 - 2111 777, die u doorverbindt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Ziekenhuisrevalidatie
Als u hieraan behoefte heeft, kunt u dit aangeven bij uw revalidatiearts of behandelaar.