Direct naar de content Direct naar de footer

Covid-19

Mensen die vanwege COVID-19 op de afdeling Intensive Care hebben gelegen, hebben vaak lichamelijke beperkingen, psychische en cognitieve klachten. In een klein deel van de gevallen is medisch specialistische revalidatie nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven.

Scroll naar

  De ernst van de klachten na een IC opname is onder andere afhankelijk van leeftijd, de impact die het virus op het lichaam heeft gehad, de duur van de ziekenhuisopname en de aanwezigheid van al bestaande (chronische) aandoeningen. In een deel van de gevallen is medisch specialistische revalidatie nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven. De revalidatiearts in het ziekenhuis adviseert hierover.

  Bij de meeste mensen kan na COVID-19 revalidatie plaats vinden in het verpleeghuis of in de eerste lijn, bij een lokale fysiotherapeut, eventueel ergotherapeut en/of psycholoog.

  Rijndam richt zich vooral op patiënten die voorheen volop in de maatschappij participeerden en na IC-behandeling meervoudige en complexe klachten hebben en ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven. 

  Behandeling bij Rijndam

  Om een goed beeld te krijgen van de problematiek die bij jou speelt, heb je eerst een intakegesprek met de revalidatiearts. In overleg stelt de revalidatiearts behandeldoelen op. Gedacht kan worden aan de volgende doelen:

  • Verbeteren algehele conditie;
  • Mobiliteit vergroten: traplopen, lopen, uitbreiden afstand en duur van staand en lopend handelen;
  • Goede ademhalingskracht en adequate hoesttechnieken;
  • Zelfstandigheid bij handelingen in het dagelijks leven (ADL);
  • Inzicht krijgen in verminderde energie en hoe hier mee om te gaan;
  • Zorgen voor een stabiele stemming door eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig te signaleren en te behandelen;
  • Gezonde voedingstoestand bereiken en handhaven om optimaal herstel te bevorderen;
  • Inventarisatie van voorwaarden voor terugkeer naar werk;
  • Partnerbegeleiding: eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig signaleren en zo nodig doorverwijzen.

  We werken met een multidisciplinair behandelteam van deskundigen; afhankelijk van je klachten word je behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arbeidsonderzoeker. Bij klinische opname is ook verpleging en een bewegingsagoog betrokken.

  We bieden een klinische en poliklinische COVID-19 behandelprogramma. Aangezien fysieke beperkingen in zijn algemeenheid op de voorgrond staan, bestaat je behandeling voornamelijk uit fysiotherapie en ergotherapie, ongeacht of je nu bij ons bent opgenomen of een poliklinisch behandelprogramma volgt. Daarnaast hebben we aandacht voor eventuele longfunctieproblematiek, drukplekken/decubitus, voedingsproblematiek, slikklachten, psychologische en cognitieve gevolgen (problemen in de denkfuncties) en psychosociale gevolgen bij jou en/of je naasten (partnerbegeleiding). 

  Het klinische programma is voor patiënten die door een revalidatiearts uit het ziekenhuis worden doorverwezen.

  Klinisch

  Het basis klinisch behandelprogramma kent een duur van gemiddeld 4 weken. De lengte van je programma wordt bepaald aan de hand van de behandeldoelen die je wil bereiken, jouw specifieke  problematiek en je vooruitgang. Uiterlijk in de derde week van de behandeling evalueren we in een teambespreking met jou en je naaste de behandeldoelen en het verdere vervolg.

  Poliklinisch

  De geschatte behandelduur is 8 tot 12 weken. Dit is afhankelijk van je klachten en gestelde behandeldoelen. Uiterlijk in de derde week van je behandeling evalueren we in een teambespreking met jou en je naaste je behandeldoelen en het verdere vervolg.
   

  Na afronding van de behandeling blijf je, indien nodig, onder controle bij de revalidatiearts. Daarnaast kan het zo zijn dat de revalidatiearts je voor vervolgbehandeling verwijst naar een therapeut bij je in de buurt.

  Nooit gedacht dat ik ooit weer zou lopen

  Popko

  Na maar liefst acht weken op de IC vanwege corona is Popko begonnen aan zijn revalidatie. Popko vertelt over hoe hij veel dingen weer opnieuw moet leren: "ik heb los gelopen zonder rollator: dat is echt vet.

  Lees Popko zijn verhaal