Direct naar de content Direct naar de footer

Heb je problemen op het gebied van taal of spraak als gevolg van niet aangeboren hersenletsel? Dit heeft vaak grote gevolgen voor uw communicatie met de mensen om u heen. Neurologische taal- en spraakstoornissen kunnen sterk varieren, Er kan sprake zijn afasie en/of dysarthrie, maar ook van andere, meer zeldzame aandoeningen. Rijndam beschikt over een gespecialiseerd afasieteam dat je kan ondersteunen.

Het team houdt zich bezig met onderzoek, diagnostiek en behandeladvies om zowel u als uw behandelaren (binnen en buiten Rijndam) zo goed mogelijk te ondersteunen. Het team bestaat uit een logopedist/afasietherapeut, klinisch linguïst, neuropsycholoog en een revalidatiearts