Direct naar de content Direct naar de footer

Ademhalingstherapie

Voor kinderen met een progressieve spierziekte is het vaak lastig om de motivatie te vinden om veelvuldig ademhalingsoefeningen te doen. Dit terwijl het aanleren van ademhalingstechnieken en het toepassen hiervan, van groot belang is om de longcapaciteit van je kind zo optimaal mogelijk te houden.

Scroll naar

  Om de motivatie wel vast te houden biedt Rijndam ademhalingstherapie met behulp van aangepaste blaasmuziekinstrumenten en door middel van apps op de Groovtube. Door het spelelement vinden kinderen het leuk om hun oefeningen te doen. Bovendien is het mogelijk om de ontwikkeling van de longcapaciteit te meten over een lange periode.

  Voor wie is het?

  Ademhalingstherapie is voor iedereen tussen de 1 jaar en 25 jaar met ademhalingsproblemen als gevolg van een neuromusculaire aandoening of andere motorische beperking.

  Behandeling bij Rijndam

  Wanneer de revalidatiearts beoordeelt dat ademhalingstherapie voor jou kind van meerwaarde is, heeft je kind één keer per week een afspraak van 30 minuten bij de ademhalingstherapeut. Tijdens de therapie adviseert deze je kind over de juiste blaastechnieken en wordt er getraind met diverse (elektronische) instrumenten en spellen.

  De GroovTube maakt bovendien inzichtelijk hoe het met de longconditie van je kind is gesteld. Dit motiveert zowel bij vooruitgang als bij teruggang. In overleg met de fysiotherapeut en de revalidatiearts wordt op basis van deze gegevens bekeken of er redenen zijn voor aanpassing van de behandelingen.

  Het is van belang dat je kind daarnaast ook oefeningen thuis doet. Welke dit zijn vertelt de ademhalingstherapeut tijdens de afspraken aan de hand van de persoonlijke situatie van je kind.

  Groot voordeel van Rijndam is dat onze ademhalingstherapeut tevens ontwikkelaar is van verschillende innovatieve elektronische blaasmuziekinstrumenten. Wanneer het gebruik van een van deze instrumenten voor je kind medisch van meerwaarde is, is het mogelijk deze via de stichting My Breath My Music tegen een kleine vergoeding in bruikleen te krijgen.