Direct naar de content Direct naar de footer

Eetadvies team

Bij eet- en drinkproblemen als gevolg van een medische oorzaak of ontwikkelingsstoornis.

Scroll naar

  Als je kind eet- en/of drinkproblemen heeft, kan dit grote impact hebben op het gezin en op de interactie tussen jou en je kind. Eten en drinken is immers noodzakelijk om te groeien en dagelijks zijn er meerdere eet- en drinkmomenten.

  Als eten en/of drinken dan niet gaat zoals het moet, kan dit extra druk op het eten en drinken leggen en dit kan zorgen voor spanningen bij jou en je kind. Hierom is het belangrijk zo vroeg mogelijk aandacht te besteden aan de problemen.

  Het Eetadviesteam kan een rol spelen bij het achterhalen van de mogelijke oorzaken en-/of in stand houdende factoren van eet- en drinkproblemen. Daarnaast kunnen zij adviseren in de behandel- en begeleidingsmogelijkheden voor je kind binnen Rijndam of elders.

  Voor wie is het?

  Is je kind tussen de 1 jaar en 7 jaar en eet je kind niet, onvoldoende, niet gevarieerd en/of niet passend bij de leeftijd als gevolg van een medische oorzaak of ontwikkelingsstoornis, dan kan hij of zij worden aangemeld voor het Eetadviesteam.

  De medische oorzaak hoeft niet meer aanwezig te zijn, maar de medische situatie moet wel stabiel zijn. Er moet sprake zijn van een problematiek die vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Bovendien moet duidelijk zijn dat enkelvoudige behandeling door bijvoorbeeld kinderarts, logopedist of diëtist onvoldoende effect heeft gehad.

  Als er sprake is van alleen gedragsproblemen of opvoedingsvragen is het Eetadviesteam voor jou kind niet de juiste plek.

  Behandeling bij Rijndam

  Nadat jekind aangemeld is bij het Eetadviesteam, wordt aan de hand van de meegestuurde (para)medische informatie bepaald of jij en je kind in aanmerking komen voor een intakegesprek.

  Indien er te weinig informatie is, wordt eerst meer informatie opgevraagd bij betrokken behandelaren en specialisten. Soms wordt ervoor gekozen je kind eerst op te roepen voor een algemeen consult bij de kinderrevalidatiearts.

  Als er besloten wordt tot een intake bij het Eetadviesteam, krijg je vooraf een vragenlijst en eetlijsten opgestuurd met de vraag deze voor de intakedatum ingevuld terug te sturen.

  De intake duurt anderhalf tot twee uur. Je hebt eerst een gesprek met de kinderrevalidatiearts, welke de medische voorgeschiedenis en algehele ontwikkeling uitvraagt en indien nodig een observatie van de motoriek verricht. Daarna volgt een gesprek met de orthopedagoog en logopedist die vragen stellen over de technische, gedragsmatige en pedagogische kant van het eten en drinken en indien mogelijk het eten en drinken zullen observeren.

  Na afloop van het gesprek komt het team samen om te bepalen welke factoren een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de eetproblemen en welke in stand houdende factoren nog meespelen. Binnen twee weken na de intake wordt je gebeld met een behandel- en/of begeleidingsvoorstel. Er volgt een schriftelijke rapportage van de bevindingen en adviezen die naar jou en de verwijzer wordt verstuurd.

  De behandelvorm waarvoor wordt gekozen is afhankelijk van verschillende factoren. Behandeling kan poliklinisch plaatsvinden bij Rijndam of bij een andere instelling of een zelfstandig therapeut. Soms is plaatsing op een therapeutische peutergroep of een dagbehandelingsgroep een optie.

  Het team

  Het Eetadviesteam is een multidisciplinair team. Dit betekent dat het team werkt nauw samenwerkt en regelmatig het behandelplan bespreekt. Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts, orthopedagoog/GZ-psycholoog en logopedist. Indien nodig kan een diëtiste worden ingeschakeld voor de beoordeling van de voedingsintake en voor advisering op voedingsgebied.