Het doel van revalidatie is om u een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden en optimaal gebruik te maken van uw mogelijkheden. Rijndam gelooft dat het hebben van een zinvolle dagbesteding bijdraagt aan een gelukkig leven. Problemen met urine (incontinentie, herhaaldelijke urineweginfecties) of ontlasting (langdurige toilettijd, problemen met de hygiëne en verzorging, incontinentie of obstipatie) kunnen daarbij een belemmering zijn. Wanneer u dergelijke problemen heeft als gevolg van een ziekte of trauma en 16 jaar of ouder bent, kunt u met een verwijzing terecht op het continentiespreekuur. De continentieverpleegkundige geeft u daar informatie, advies, instructie en begeleiding. Bijvoorbeeld over leefregels, medicijnen en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen. Ook over de vertrekking van diverse hulpmiddelen wordt advies gegeven.

Deze gespecialiseerde zorg maakt Rijndam een Defecatie Expertise Centrum. Dit betekent dat wij hoogwaardige zorg bieden op het gebied van ontlastingsproblematiek. Samen met acht andere zorginstellingen in Nederland, maakt Rijndam deel uit van dit netwerk. Lees meer over Defecatie Expertise Centa.

Behandelteam

  • R. Osterthun, T.A.R. Sluis & D.C.M. Spijkerman (revalidatieartsen)
  • B. Klappe & J. Tijtel (continentieverpleegkundigen)
  • E. Ottervanger (aandachtsvelder continentiezorg)