Heeft uw partner een hersenbeschadiging? Dan verandert er ook veel voor u. U moet misschien helpen bij de lichamelijke verzorging of moet dealen met veranderingen in het denken of gedrag. Het valt dan niet mee om staande te blijven. Tijdens onze partnercursus krijgt u handvatten voor een nieuwe balans en kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Verder kunt u er de tijd en ruimte nemen voor uw eigen verwerkingsproces.

De belangrijkste uitgangspunten van de cursus zijn:

  • het delen van ervaringen met lotgenoten
  • ruimte en tijd nemen voor het verwerkingsproces
  • het ontwikkelen van handvatten om beter om te leren gaan met de situatie
  • het zoeken naar de balans tussen “zorgen voor de ander” en “zorgen voor uzelf”

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

  • omgaan met de lichamelijke en psychische veranderingen van uw partner
  • veranderingen die kunnen plaatsvinden in de relatie met uw partner
  • welke steunbronnen zijn er in de omgeving, en hoe vraagt u om hulp
  • tijd en ruimte vinden voor een eigen leven
  • vragen die in de groep naar voren komen

De cursus wordt begeleid door een psycholoog en een maatschappelijk werker.

Duur
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.

Aanmelden
U kunt zich opgeven bij de maatschappelijk werker of psycholoog.