Rijndam heeft een nazorgpoli. Deze poli biedt hulp bij vragen en problemen op lichamelijk of sociaal vlak. U kunt hierbij denken aan onderwerpen die samenhangen met de dwarslaesie (spasticiteit, pijn, decubitus, problemen met urine en ontlasting, contracturen, kinderwens en seksualiteit), maar ook evaluatie van eerdere behandelingen in Rijndam en elders.

Op één dagdeel vindt een onderzoek plaats door revalidatiearts, verpleegkundige, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en ergotherapeut. Alle mogelijke problemen komen aan de orde. De revalidatiearts informeert u binnen 48 uur telefonisch over de bevindingen van het team. Indien nodig geeft de arts advies over de behandeling van gesignaleerde problemen en het voorkomen van dreigende problemen. De huisarts ontvangt na een schriftelijke rapportage.