Om de loopfunctie te verbeteren beschikt Rijndam over een lokomat. De Lokomat is een looprobot waarin patienten die niet zelfstandig kunnen lopen als gevolg van een dwarslaesie of (halfzijdige) verlamming kunnen trainen.De revalidatiearts en fysiotherapeut van Rijndam beoordelen wie er baat kan hebben bij behandeling met de lokomat en of deze dus ingezet wordt.