De PPEP4ALL (Patiënt en/of Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken) is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een chronische aandoening en/of hun partners of mantelzorger. De PPEP4ALL biedt handvatten om te leren omgaan met de psychische, emotionele en sociale gevolgen van het leven met een chronische aandoening.

Inhoud van de training
Het PPEP4ALL programma omvat acht groepssessies met elk een eigen thema. Patiënten en partners zitten tijdens het programma in een aparte groep. In beide groepen komen vrijwel dezelfde thema’s aan bod. De duur van elke sessie bedraagt twee uur (inclusief een pauze). De onderwerpen betreffen allerlei thema’s van zelfmanagement: onder andere energiemanagement, het kiezen voor ontspannen en prettige activiteiten, stressmanagement, omgaan met angst, somberheid en depressie, communicatie en het in kaart brengen en inzetten van je netwerk. 

Voor wie?
De groepstraining PPEP4ALL is bedoeld voor volwassenen met chronische aandoeningen. Tegelijk met de groepstraining voor patiënten wordt er ook een groepstraining gegeven aan een groep met partners/mantelzorgers. Natuurlijk kunt ook meedoen met de training als u geen partner heeft of uw partner niet in de mogelijkheid is om mee te doen.

De training wordt gegeven door een ergotherapeut en een maatschappelijk werker van Rijndam revalidatie.

Dit programma valt binnen de poliklinische revalidatie behandeling en wordt vergoed door de zorgverzekering. Is uw eigen risico nog niet verbruikt, dan kunnen er wel kosten in rekening gebracht worden. Er wordt een werkboek gebruikt, dit kost € 25,00.

Datum:  Tweemaal per jaar, een groep in het voorjaar en een groep in het najaar

Locatie:  Rijndam Revalidatie, locatie Erasmus MC, gebouw NC 3e etage
                Rijndam revalidatie, locatie Dordrecht

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze groepstraining kunt u contact opnemen met Gera Hakkesteegt van de afdeling ergotherapie van Rijndam Revalidatie locatie Erasmus MC via: ErgotherapieErasmusMC@rijndam.nl of 010-7034841.
Voor locatie Dordrecht kunt u contact opnemen met Jolanda Albers op 078-6523000.