Een progressieve aandoening kan veel impact hebben, zowel op uw privéleven als op uw werkende leven. Indien u betaalde arbeid verricht en zo lang mogelijk wilt blijven werken of stapsgewijs wilt afbouwen, dan kan de training ‘Blijven werken’ u hierin ondersteunen. Het doel van de training is het zo lang mogelijk behouden van werk, het vergroten van de tevredenheid op het werk of het stapsgewijs afbouwen van uw werk.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor volwassenen met langzaam progressieve neurologische aandoeningen of neuromusculaire aandoeningen, zoals MS, ziekte van Parkinson, spierziekten en mitochondriële ziekten. Tijdens de training wordt samen een plan gemaakt met als doel om ongewenste uitval van werk te voorkomen, uit te stellen of uw werk naar tevredenheid af te bouwen.

Inhoud van de training

De groepstraining duurt zes weken en is op dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur op locatie Erasmus MC. Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn:

  • communicatie met werkgever en bedrijfsarts;
  • balans privé/werk;
  • aanpassingen en regelmogelijkheden op het werk;
  • leefstijl en actieplannen;
  • wet- en regelgeving.

Ook bent u op uw werk actief bezig met het uitvoeren van opdrachten. Het behouden van eigen regie staat centraal in de bijeenkomsten. De training wordt gegeven door een arbeidsonderzoeker en een ergotherapeut van Rijndam Revalidatie. Ook een bedrijfsarts en psycholoog sluiten tijdens een sessie aan.

Data

De training najaar 2020 is vol. We hopen in januari 2021 weer een nieuwe groep te starten (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona).
Aanmelden is mogelijk tot december 2020.

Deze groepstraining valt binnen de poliklinische revalidatiebehandeling voor volwassenen en wordt vergoed door de zorgverzekering. Is uw eigen risico nog niet verbruikt, dan kunnen er wel kosten in rekening gebracht worden door de zorgverzekeraar. Om deel te nemen aan de training, is een doorverwijzing van de revalidatiearts nodig. Uw neuroloog, huisarts of revalidatiearts kan een verwijzing schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail of tel. 010-7034841.

Evaluatie van de training

Op basis van ervaringen van patiënten en behandelaars is de groepstraining ‘Blijven Werken’ ontwikkeld op de afdeling Revalidatie van het Radboud UMC. Rijndam werkt samen met het Radboud UMC om de training verder door te ontwikkelen. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de effecten van deze training. U kunt gevraagd worden voor het invullen van vragenlijsten om de training te evalueren.

Meer informatie over werken met een progressieve aandoening

Werken met een spierziekte
https://www.spierziekten.nl/themas/werken-met-een-spierziekte/

Werken met MS
www.mswerkloket.nl

Werken met de Ziekte van Parkinson
https://www.parkinson-vereniging.nl/overig/informatiedossiers/parkinson-en-werk

Lees ook dit artikel uit Ergotherapie Magazine wat geschreven is door de trainers over werken met een progressieve neurologische aandoening. Dit artikel is geschreven voor ergotherapeuten.