Kan uw kind zich niet makkelijk bewegen doordat de stand van een gewricht niet goed is of spieren verkort zijn? In overleg met de revalidatiearts kan ervoor gekozen worden om dit te verbeteren met gips. Dit wordt het meeste gedaan bij verkorting van de kuitspieren. Hierbij worden het onderbeen en de voet ingegipst in lichtgewicht kunststofgips. U kind moet zoveel mogelijk lopen met dit gips en krijgt daarom een gipsschoentje over het gips heen. Na 1-2 weken beoordelen we het resultaat. Als het nodig is passen we de stand verder aan en geven we opnieuw gips.

De gipsredressie wordt uitgevoerd in samenwerking met de gipsverbandmeester van het Erasmus MC-Sophia.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor gipsredressie is een verwijzing door een revalidatiearts van Rijndam nodig. Medisch specialisten en huisartsen die zich afvragen of gipsredressie zinvol is moeten eerst naar de revalidatiearts verwijzen.