Is uw kind tussen de 2 en 14 jaar en gebruikt het zijn of haar aangedane hand weinig? Dan bieden we een aantal groepstherapieën waarbij we de niet-aangedane arm in een spalk of sling doen. Zo stimuleren we het gebruik van de aangedane arm. Het doel van de behandelmethode is om kinderen bewust te maken wat zij allemaal wel kunnen met de aangedane hand. Door te werken met thema’s als circus of zomer maken we uw kind enthousiast om aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat u ook thuis oefent. U krijgt daarvoor adviezen en tips.

  • FHU Circusgroep                     2 t/m 5 jaar       8 weken, 3 middagen
  • Zomerweek                             2 t/m 5 jaar       5 middagen
  • FHU Circusgroep                    6 t/m 9 jaar       6 weken, 3 middagen
  • FHU Vakantieweek                  6 t/m 14 jaar     5 hele dagen
  • Tweehandige Winterweek        6 t/m 14 jaar     5 hele dagen

Aanmelden: U hebt een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. De revalidatiearts doet een screening voordat uw kind mee kan doen.