Heeft u problemen op het gebied van taal of spraak als gevolg van niet aangeboren hersenletsel? Dit heeft vaak grote gevolgen voor uw communicatie met de mensen om u heen. Neurologische taal- en spraakstoornissen kunnen sterk varieren, Er kan sprake zijn afasie en/of dysarthrie, maar ook van andere, meer zeldzame aandoeningen. Rijndam beschikt over een gespecialiseerd afasieteam dat u kan ondersteunen.

Het team houdt zich bezig met onderzoek, diagnostiek en behandeladvies om zowel u als uw behandelaren (binnen en buiten Rijndam) zo goed mogelijk te ondersteunen. Het team bestaat uit een logopedist/afasietherapeut, klinisch linguïst, neuropsycholoog en een revalidatiearts

Kijk hier voor meer informatie over afasie. U kunt bij vragen ook contact opnemen via het contactformulier of bellen met 010-241 24 02.