Beveiligde e-mailverbinding
Rijndam werkt met een applicatie, die ervoor zorgt dat behandelaars op een veilige wijze digitaal kunnen communiceren met o.a. patiënten, gemeenten, scholen en leveranciers. Informatiebeveiliging staat hoog in het vaandel bij Rijndam. De applicatie waarmee wij nu werken, voldoet aan onze strenge eisen om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen.

Mocht u van Rijndam een e-mail ontvangen via een beveiligde verbinding, dan vindt u in deze instructievideo een handleiding hoe u deze mail kunt openen.


Behandelingsovereenkomst
Wanneer u bent aangemeld bij Rijndam ontvangt u een behandelingsovereenkomst. Doel van deze afspraken is om voor u en Rijndam inzichtelijk te maken wat we van elkaar kunnen verwachten. U kunt hier de tekst van de behandelovereenkomst alvast lezen.

Identificatieplicht
Rijndam is verplicht de identiteit van patiënten vast te stellen. Patiënten zijn wettelijk verplicht aan deze identificatie mee te werken. Doel hiervan is om fraude met zorgpassen tegen te gaan. Daarnaast is het voor Rijndam van belang om over actuele verzekeringsgegevens te kunnen beschikken.

Kosten van vervoer
U kunt zelf een machtiging voor zorgvervoer aanvragen met hulp van uw revalidatiearts (formulieren zijn te downloaden van de website van uw zorgverzekering). De zorgverzekeraar vergoedt soms een deel van de vervoerskosten. Nadere informatie hierover kunt u vinden in de polisvoorwaarden of de folder van de zorgverzekeraar.
Er zijn verschillende vormen van vervoer van en naar de polikliniek en kliniek. En ook verschillende vergoedingen. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Kosten van behandeling
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Revalidatie bij Rijndam valt binnen de basisverzekering. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico. Lees hier alles over de kosten van uw behandeling.

Kosten van voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen
Tijdens uw revalidatie kan blijken dat u voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig hebt. Vergoeding hiervan vindt meestal plaats door:

  • uw zorgverzekeraar

  • uw gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). op basis van de Wet maatschappelijkendersteuning (WMO)

Rechten en plichten
Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. U en uw behandelaar hebben hierbij rechten en plichten.
Klik hier voor uw volledige 'rechten en plichten'.

Aansprakelijkheid
Rijndam is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij raden u aan geen waardevolle voorwerpen mee te nemen.

Veiligheid
Rijndam is een instelling met een open karakter. Het biedt een ‘leefbaar milieu’ aan patiënten, medewerkers en bezoekers. Er wordt alles aan gedaan om een ieder een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid in Rijndam te geven. Ondanks alle inspanningen kunnen zich toch nog veiligheidsincidenten voordoen. Wij vragen u om alle incidenten, hoe klein ook, te melden bij een medewerker van Rijndam.