Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor uiteenlopend letsel aan de hersenen. De meest voorkomende oorzaken zijn een beroerte (CVA), hersenkneuzing,  hersentumor, hersen(vlies)ontsteking of hersenschade na bijvoorbeeld reanimatie. Door die letsels kunnen er verschillende stoornissen ontstaan. Welke dat zijn, hangt onder andere af van plaats en ernst van het letsel. Er kunnen problemen zijn met bewegen, praten, zien, denken, begrijpen, concentreren en waarnemen. Ook eten, drinken en slikken kan problemen geven. Verder kan gedrag veranderen en kunnen te veel indrukken leiden tot verwarring. Vermoeidheid speelt bijna altijd een rol. Er zijn dus zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH mogelijk.

Leren leven met NAH 

Tijdens de revalidatie bekijken we waar u last van hebt en beoordelen we met elkaar of er verschil is in hoe u voor en na het NAH functioneert. Het kan voorkomen dat u zelf weinig problemen ervaart maar dat uw omgeving merkt dat u veranderd bent. Op basis van de bevindingen krijgt u een behandelprogramma met, regelmaat en structuur. We zoeken met elkaar naar een evenwicht tussen onder- en overprikkeling en voeren het aantal prikkels geleidelijk op. Het doel van de revalidatie is om te leren omgaan met uw beperkingen. We vergroten lichamelijke functies, vaardigheden en belastbaarheid. Verder werken we aan veranderingen op het gebied van seksualiteit, verwerkingsproblemen, gedragsverandering en veranderingen die belangrijk zijn voor het functioneren in uw sociale omgeving.

Daarnaast betrekken we uw naasten bij de behandeling en helpen we u en hen bij het verwerken en accepteren van de gevolgen van NAH.

Wanneer is revalidatie bij NAH zinvol?

Na het ontstaan van NAH is alles veranderd voor u. U hebt moeite met dingen die voorheen makkelijk gingen. Revalidatie is bij NAH eigenlijk altijd zinvol, ook als het hersenletsel langer geleden heeft plaatsgevonden. Van sommige problemen krijgt u pas later last. Bijvoorbeeld van spasticiteit, verkorting van de spieren en geheugen-, concentratie- en denkstoornissen. Soms is ook een opfrisbehandeling nodig. We nemen dan eerder gegeven oefeningen nog eens met u door.

Wanneer is revalidatie bij NAH niet zinvol?

Revalidatie bij NAH is eigenlijk altijd zinvol, maar niet altijd bij Rijndam. Afhankelijk van de prognose en conditie kan het bijvoorbeeld zinvoller zijn om te revalideren in een verpleeghuis met revalidatieafdeling. In de meeste verpleeghuizen met een revalidatieafdeling zijn revalidatieartsen van Rijndam betrokken, zowel voor het geven van advies als voor behandeling.

Speciale programma's

Afasieteam

Heeft u problemen op het gebied van taal of spraak als gevolg van niet aangeboren hersenletsel? Dit heeft vaak grote gevolgen voor uw communicatie met de mensen om u heen. Neurologische taal- en spraakstoornissen kunnen sterk varieren, Er kan sprake zijn afasie en/of dysarthrie, maar ook van andere, meer zeldzame aandoeningen. Rijndam beschikt over een gespecialiseerd afasieteam dat u kan ondersteunen.

Meer informatie
Armeospring

Voor het trainen van de elleboog, schouder, pols en hand beschikt Rijndam over de Armeospring.

Meer informatie
Behandelmodule gezonde leefstijl

Wilt u een actieve en gezonde leefstijl die past bij uw aandoening? Dan biedt Rijndam de behandelmodule ‘gezonde leefstijl’. In een intensief coachingstraject wordt u langdurig en op maat begeleid om meer te bewegen in het dagelijks leven, gezond te eten en in gewichtsbeheersing.

Meer informatie
Bijeenkomsten "Samen begrijpen"

Heeft uw partner, familielid of vriend(in) een hersenbeschadiging? Dan verandert er ook veel voor u. U wilt misschien meer weten over de oorzaken en gevolgen van hersenletsel, of vindt u het prettig ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Rijndam biedt daarvoor speciale bijeenkomsten aan: “Samen begrijpen”.

Meer informatie
C-Mill, innovatieve loopband

Om de functionele loopvaardigheid te verbeteren, beschikt Rijndam over een innovatieve loopband, genaamd de C-Mill. De C-Mill is een loopband waarop via een beamer obstakels en stapdoelen worden geprojecteerd. Door regelmatig te trainen op de C-Mill, lopen patiënten niet alleen minder risico om te vallen, maar ook hun angst om te vallen, wordt verminderd.

Meer informatie
CVA nazorg

Na een beroerte (CVA) of ander niet-aangeboren hersenletsel revalideert een patient vaak enige tijd door middel van een opname bij Rijndam. Het team CVA nazorg is er speciaal voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en naasten die na hun ontslag tegen zaken aanlopen. Al tijdens de revalidatie probeert het team zo goed mogelijk het ontslag voor te bereiden met de patient. En er is na het ontslag contact over hoe het thuis gaat. Het team kan praktisch meedenken en eventueel doorverwijzen. 

Meer informatie
Educatiegroep cognitie

Door hersenletsel kunnen er veranderingen in de denkfuncties (= cognitieve functies) ontstaan. Tijdens de revalidatie wordt in een reeks bijeenkomsten uitleg gegeven over de werking van de denkfuncties en wat er kan veranderen na hersenletsel.

Meer informatie
Groepstraining 'Blijven werken'

Indien u betaalde arbeid verricht en zo lang mogelijk wil blijven werken of stapsgewijs wilt afbouwen, dan kan de groepstraining ‘Blijven werken’ u hierin ondersteunen. De training bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten van twee uur, gegeven door een arbeidsonderzoeker en ergotherapeut. Tijdens de training wordt samen een plan gemaakt met als doel om ongewenste uitval van werk te voorkomen, uit te stellen of uw werk naar tevredenheid af te bouwen.

Meer informatie
Groepstraining Zelfmanagement ‘PEPP4ALL’

De PPEP4ALL (Patiënt en/of Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken) is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een chronische aandoening en/of hun partners of mantelzorger. De PPEP4ALL biedt handvatten om te leren omgaan met de psychische, emotionele en sociale gevolgen van het leven met een chronische aandoening.

Meer informatie
Hand en arm therapie met SAEBO

Als u problemen hebt met het inzetten van uw arm en hand na bijvoorbeeld een CVA, kunt u, wanneer u enige functie in uw arm/hand hebt, in aanmerking komen voor therapie met de SAEBO.

Meer informatie
Kindergroep

Speciaal voor kinderen van wie de vader of moeder in Rijndam in behandeling is voor een beroerte of CVA, is er een kindergroep. Kinderen van 7 tot 17 jaar kunnen op woensdagen van 16.00 tot 17.30 bij ons terecht. Er verandert veel voor hen. Tijdens die bijeenkomsten geven we veel informatie. Ook laten we hen ervaren hoe het is als je bijvoorbeeld nog maar één arm kunt gebruiken. Verder is ruimte voor vragen. Bovendien komen ze  in contact met kinderen die hetzelfde doormaken.

Looppoli

De looppoli is voor patiënten met een neurologische aandoening aan de zenuwen of in de hersenen en problemen met het lopen zoals struikelen en vallen, pijnklachten en stijfheid in een of beide benen.Patiënten worden beoordeelt door een revalidatiearts voor hun loopprobleem en aansluitend door een fysiotherapeut voor gestructureerd lichamelijk onderzoek en video-opnamen van het lopen.

Meer informatie
Nazorgpolikliniek hersenaandoeningen

Heeft u recent een licht hersenletsel opgelopen en ervaart u bijvoorbeeld problemen met uw geheugen en concentratie, in vrijetijdsbesteding en werk? Dan kunt u voor ondersteuning terecht op onze nazorgpolikliniek hersenaandoeningen. U krijgt een gesprek met een maatschappelijk werker. Samen met de revalidatiearts bespreekt hij of zij daarna een vervolgplan met u.

Meer informatie
Partnergroep

Heeft uw partner een hersenbeschadiging? Dan verandert er ook veel voor u. U moet misschien helpen bij de lichamelijke verzorging of moet dealen met veranderingen in het denken of gedrag. Het valt dan niet mee om staande te blijven. Tijdens onze partnercursus krijgt u handvatten voor een nieuwe balans en kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Verder kunt u er de tijd en ruimte nemen voor uw eigen verwerkingsproces.

Meer informatie
Schoenenspreekuur

Hebt u problemen met uw voeten? Als u goed wilt kunnen lopen zijn schoenen heel belangrijk. Als u geen confectieschoenen meer kunt dragen, krijgt u een indicatie voor orthopedisch schoeisel. U komt dan naar ons schoenenspreekuur. De revalidatiearts beschrijft dan waar uw schoenen aan moeten voldoen om uw klachten te verminderen. De schoenmaker zorgt voor uw schoenen aan de hand van die beschrijving. De schoenen zijn of afkomstig van een gespecialiseerde schoenenfabrikant of naar maat gemaakt. En natuurlijk geeft u als patiënt aan welke voorkeuren u heeft als het gaat om comfort en uiterlijk.

Meer informatie
Spasmespreekuur

Hebt u problemen met spasticiteit? Dan heeft Rijndam een spasmespreekuur. Op basis van uw klachten wordt gekeken welke behandeling het best bij uw klachten aansluit. U kunt hierbij denken aan medicatie, het gebruik van botoxinjecties of de plaatsing van een pompje met spasmeremmende medicijnen. Het spasmespreekuur wordt uitgevoerd door gespecialiseerde revalidatieartsen.

Meer informatie
Sportadvies

Bent u bij Rijndam onder behandeling en krijgt u begeleiding van een bewegingsagoog? Dan krijgt u automatisch een sportadvies. U onderzoekt met hem of haar de mogelijkheden voor een passende sport en/of sportvereniging en kunt er al uw specifieke sportvragen kwijt. Het doel is om na de revalidatie in uw eigen leefomgeving het sporten voort te zetten.

Bent u niet in behandeling bij Rijndam? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor sportadvies. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw (huis)arts. De revalidatiearts bekijkt vervolgens of een sportadvies zinvol voor u is.

Meer informatie
Technisch spreekuur (ortheses en protheses)

Hebt u problemen bij het dagelijks functioneren? Vaak kunnen hulpmiddelen u dan ondersteunen. Op ons technisch spreekuur beschrijft de revalidatiearts welk hulpmiddel u kan helpen en waar dat hulpmiddel medisch gezien aan moet voldoen. De orthopedisch instrumentmaker maakt op basis daarvan een orthese of prothese. Een orthese ondersteunt de lichaamsfunctie (denk aan een beenbeugel of spalk), een prothese vervangt een functie (denk aan een kunstbeen).

Meer informatie
Zichtproblemen

Wanneer uw revalidatiearts naast uw hersenletsel problemen met uw zicht vermoedt, betrekt de revalidatiearts een neuropsycholoog van Koninklijke Visio bij de revalidatie.

Meer informatie

Behandelaanpak

Aan de hand van een intake, gesprek en onderzoek, bekijkt de revalidatiearts samen met u welke behandeling nodig is. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op. Daarin staat wat we willen bereiken.

Gecombineerd behandelteam

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door met een multidisciplinair behandelteam hetzelfde hoofddoel na te streven. Dat behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Die kijkt samen met het behandelteam welke doelen voor u haalbaar zijn. Het behandelteam kan verschillend zijn wat samenstelling betreft. Te denken valt aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, maatschappelijk werker of psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie zo goed mogelijk af op uw situatie. En we adviseren u wat u zelf kunt doen, wat u kunt oefenen en wat voor hulpmiddelen u nodig hebt. Uw eigen rol in de behandeling is uitermate belangrijk.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek, uw mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. We nemen u op in onze kliniek of we behandelen u poliklinisch.

Opname

U komt voor opname naar de locatie Westersingel.

Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft u gewoon thuis. U komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Komt u vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) voor CVA-behandeling naar Rijndam? Bekijk onze voorlichtingsfilms voor locatie Westersingel of locatie Dordwijk.

Behandelduur

Meestal duurt een opname een aantal weken of maanden. Na de eerste beoordeling kunnen we een inschatting maken van de opnameduur. In sommige gevallen is dat nog niet mogelijk en wordt dit later besproken.

Een poliklinische behandeling is meestal 2 keer per week. Er vinden meerdere therapieën per keer plaats. Poliklinische behandeling van niet-aangeboren hersenletsel vindt op meerdere locaties van Rijndam plaats. De locatie waar u wordt behandeld kan afhankelijk zijn van specifieke problematiek.

Aanmelden

Opname

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De revalidatiearts meldt u voor opname online of schriftelijk bij ons aan. Wilt u meer weten? Bel dan ons opnamebureau op (010) 241 2477.

Intake poliklinische behandeling

Komt u voor het eerst naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist u direct online bij ons aanmelden voor een eerste consult. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op. Vanwege specifieke problematiek kan u worden opgeroepen op een andere locatie dan waar u aangemeld bent. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.

Ervaringsverhalen

"Als je niet verwerkt wat er is gebeurd, haalt het je vanzelf een keer in."
Als Bert wil opstaan, merkt hij dat dit niet gaat. Ook hangt zijn arm helemaal slap langs zijn lijf. Bert roept zijn vrouw, maar zij hoort hem niet. Hij worstelt zich met behulp van de tuinstoel naar de deur. Lees verder

"Ik wil laten weten dat het leven na een hersenbloeding niet altijd stopt."
Tijdens de geboorte van haar dochter kreeg Caroline een hersenbloeding. Hierbij raakte ze in coma en moest geopereerd worden. Caroline is nooit meer helemaal de oude geworden. Lees verder

"Mijn motivatie was groot. Ik wilde mijn leven terug."
Tijdens het paardrijden liep Corien een hersenkneuzing op. Ze kreeg last van cognitieve problemen. De klachten namen langzaam toe. Ook kreeg ze te uitvalsverschijnselen. Haar huisarts verwees haar voor neuropsychologisch onderzoek naar Rijndam. Lees verder

"In het dagelijks leven merkte ik zelf dat het niet zo goed ging."
Op haar 63e kreeg Marianne een Tia. Deze werd op haar 66e gevolgd door een lichte beroerte. Hierdoor raakte Marianne erg vermoeid en werd ze verstrooid. Ook merkte ze dat ze anders op zaken reageerde. Lees verder

Op vakantie in de Verenigde Staten werd Frank geveld door een herseninfarct. Na een intensief revalidatieproces bij Rijndam gaat Frank goed vooruit. Hij verteld zijn verhaal in het blad Diagonaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, zijn werkgever.
Lees hier zijn verhaal
Daarnaast is er ook een fotoreportage met toelichting

"Als je boodschappen gaat doen, moet je mij niet meenemen."
Met een eigen onderneming staat Dennis actief en zelfverzekerd in het leven. Tot in de zomer van 2013 een auto hem over het hoofd ziet en frontaal raakt. Lees verder