Kosten consult en behandeling

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Revalidatie bij Rijndam valt binnen de basisverzekering. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf een aanvullend eigen risico heeft afgesloten.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar
Wilt u precies weten wat de kosten voor uw behandeling zijn? Raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

Deze animatie geeft uitleg over behandelmodules en bekostiging van medisch specialistische revalidatie.

Op weg naar transparante zorg(2:55)
Behandelmodules en bekostiging

Verhindering afspraak

Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief brengt Rijndam in rekening als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, heeft dit mogelijk gevolgen voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

Kosten van vervoer

De revalidatiearts bespreekt met u van welke vervoersmogelijkheden u gebruik kunt maken. Hij of zij vraagt zo nodig ook een machtiging voor u aan bij de zorgverzekeraar. Vraagt u zelf aan uw zorgverzekeraar welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Kosten van voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Hebt u voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen nodig? Dan worden die meestal vergoed. Door uw zorgverzekeraar of soms door uw gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).