Kosten consult en behandeling

Revalidatie bij Rijndam valt binnen de basisverzekering en Rijndam heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Uw verzekeraar brengt slechts het deel van de kosten in rekening dat binnen uw eigen risico valt. Wilt u meer weten? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Verhindering afspraak

Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief brengt Rijndam in rekening als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, heeft dit mogelijk gevolgen voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

Kosten van vervoer

De revalidatiearts bespreekt met u van welke vervoersmogelijkheden u gebruik kunt maken. Hij of zij vraagt zo nodig ook een machtiging voor u aan bij de zorgverzekeraar. Vraagt u zelf aan uw zorgverzekeraar welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Kosten van voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Hebt u voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen nodig? Dan worden die meestal vergoed. Door uw zorgverzekeraar of soms door uw gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).