Poliklinisch behandeling

Een poliklinische behandeling duurt meestal 12 weken. Poliklinisch betekent dat u voor behandeling naar Rijndam komt. U komt vaak twee of drie dagen per week een aantal uren. De behandelingen zijn individueel of in groepsverband. De eerste 4 weken zijn bedoeld om een indruk te krijgen hoe het gaat met de revalidatie. Dat geldt zowel voor u als voor het behandelteam. 

De ervaring leert dat vooral de eerste weken van de behandeling zwaar zijn, zowel lichamelijk als emotioneel. Uw klachten kunnen tijdelijk toenemen, doordat u meer of anders gaat bewegen of doordat u geconfronteerd wordt met uw beperkingen. Bovendien is tijd en rust nodig om na te denken over alles wat u leert en krijgt u opdrachten mee naar huis. Tijdens de behandeling heeft u regelmatig een gesprek over het verloop. Na afloop is er vaak een terugkombijeenkomst. Soms wordt iemand na afloop van de revalidatie doorverwezen voor vervolgbehandeling, bijvoorbeeld naar een psycholoog.

Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk om thuis en op het werk regelingen te treffen. Blijven werken is in het algemeen mogelijk op de dagen dat u niet naar Rijndam komt. Een dag revalideren is net zo belastend als een dag werken. De revalidatie is alleen effectief als u alle keren aanwezig bent. Lukt dit niet, dan bespreekt de revalidatiearts met u of voortzetting zinvol is. Bij een reeds geplande vakantie overlegt de afdeling planning met u of het beter is om pas na de vakantie te starten.

Klinische behandeling

Een klinische behandeling duurt maximaal 12 weken. U wordt dan opgenomen en verblijft in de kliniek bij Rijndam Revalidatie, locatie Westersingel. Hierbij zijn de eerste vier weken een observatieperiode. De beslissing over voortzetting van de opname neemt het behandelteam na vier weken. Tijdens de opname vinden er ook enkele rondgesprekken plaats. Hierbij gaat u, samen met uw arts, uw behandelteam en uw naasten in gesprek om de voortgang van uw behandeling te bespreken.

Het eerste weekeinde blijft u in Rijndam om uw dagschema goed te leren kennen en uit te voeren. Daarna gaat u de weekeinden naar huis om in uw eigen situatie toe te passen wat u hebt geleerd. In het begin maakt u samen met een behandelaar een activiteitenschema voor thuis, dat u na het weekend evalueert. In de loop van de opname gaat u dat steeds meer zelfstandig doen.