Rijndam werkt met een multidisciplinair behandelteam. Dit betekent dat wij met verschillende expertises kijken naar uw persoonlijke situatie. Hierbij ligt de primaire aandacht bij uw hand, maar kijken we ook naar uw totale situatie en welbevinden. Hiervoor werken wij met de volgende specialisten

 • De revalidatiearts is als medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw behandeling en geeft leiding aan het behandelteam.
   
 • Wanneer u op de locatie Franciscus Gasthuis komt voor handrevalidatie kunt u uw intake bij de Physician Assistant (PA) hebben. De PA werkt nauw samen met uw revalidatiearts en ondersteunt en adviseert u tijdens de behandeling.
   
 • De handtherapeuten houden zich bezig met het herstel van uw hand en het gebruik van uw hand in de dagelijkse praktijk. Binnen Rijndam zijn alle handtherapeuten geschoold voor de behandeling van complexe handletsels. Naast deze opleiding hebben zij tevens de opleiding tot ergotherapeut of fysiotherapeut afgerond. Bovendien hebben zij meerdere jaren werkervaring op het gebied van complexe revalidatie. De handtherapeuten zijn ook geschoold voor het maken en aanpassen van spalken
   
 • De maatschappelijk werker  kan u ondersteunen en adviseren bij de verwerking van uw handletsel.
   
 • Bij ernstige psychologische problemen kan het soms wenselijk zijn om een psycholoog toe te voegen aan het behandelteam. De revalidatiearts beoordeelt samen met u of dit van meerwaarde is.
   
 • Op de locatie Franciscus Gasthuis houdt onze haptonoom zich bezig met het opheffen van blokkades door aanraking. Het contact met uw eigen lichaam wordt weer hersteld.