Mensen die vanwege COVID-19 op de afdeling Intensive Care, hebben gelegen, hebben veelal lichamelijke beperkingen, psychische en cognitieve klachten. De ernst van deze klachten is o.a. afhankelijk van leeftijd, de impact die het virus op het lichaam heeft gehad, de duur van de ziekenhuisopname en de aanwezigheid van al bestaande (chronische) aandoeningen. In een deel van de gevallen is medisch specialistische revalidatie nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven. De revalidatiearts in het ziekenhuis adviseert hierover.

Bij de meeste mensen kan na COVID-19 revalidatie plaats vinden in het verpleeghuis of in de eerste lijn, bij een lokale fysiotherapeut, eventueel ergotherapeut en/of psycholoog. Rijndam richt zich vooral op patiënten die voorheen volop in de maatschappij participeerden en na IC-behandeling meervoudige en complexe klachten hebben en ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven. 

Wilt u als (huis)arts eventueel doorverwijzen voor post-COVID revalidatie naar Rijndam? Lees dan eerst deze informatie voor verwijzers en overleg laagdrempelig met ons.

Behandelaanpak

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek die bij u speelt, heeft u een intakegesprek met de revalidatiearts. In overleg met u stelt de revalidatiearts behandeldoelen op. Gedacht kan worden aan de volgende doelen:

  • Verbeteren algehele conditie;
  • Mobiliteit vergroten: traplopen, lopen, uitbreiden afstand en duur van staand en lopend handelen;
  • Goede ademhalingskracht en adequate hoesttechnieken;
  • Zelfstandigheid bij handelingen in het dagelijks leven (ADL);
  • Inzicht krijgen in verminderde energie en hoe hier mee om te gaan;
  • Zorgen voor een stabiele stemming door eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig te signaleren en te behandelen;
  • Gezonde voedingstoestand bereiken en handhaven om optimaal herstel te bevorderen;
  • Inventarisatie van voorwaarden voor terugkeer naar werk;
  • Partnerbegeleiding: eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig signaleren en zo nodig doorverwijzen.

We werken met een multidisciplinair behandelteam van deskundigen; afhankelijk van uw klachten wordt u behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arbeidsonderzoeker. Bij klinische opname is ook verpleging en bewegingsagoog betrokken.

Behandelprogramma

We bieden een klinische en poliklinische COVID-19 behandelprogramma. Aangezien fysieke beperkingen in zijn algemeenheid op de voorgrond staan, bestaat uw behandeling voornamelijk uit fysiotherapie en ergotherapie, ongeacht of u nu bij ons bent opgenomen of een poliklinisch behandelprogramma volgt. Daarnaast hebben we aandacht voor eventuele longfunctieproblematiek, drukplekken/decubitus, voedingsproblematiek, slikklachten, psychologische en cognitieve gevolgen (problemen in de denkfuncties) en psychosociale gevolgen bij u en/of uw naasten (partnerbegeleiding). 

Het klinische programma is voor patiënten die door een revalidatiearts uit het ziekenhuis wordt doorverwezen.

Op dit moment bieden we poliklinische revalidatie zoveel mogelijk op afstand, waarbij we gebruikmaken van (beeld)bellen en Oefenportaal Rijndam. Indien nodig, bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek of conditietest, heeft u een afspraak op een van onze locaties.

Behandelduur

Klinisch
Het basis klinisch behandelprogramma kent een duur van gemiddeld 4 weken. De lengte van uw programma wordt bepaald aan de hand van de behandeldoelen die u wilt bereiken, uw problematiek en uw vooruitgang. Uiterlijk in de derde week van uw behandeling evalueren we in een teambespreking met u en uw naaste uw behandeldoelen en het verdere vervolg.

Poliklinisch
De geschatte behandelduur is 8 tot 12 weken. Dit is afhankelijk van uw klachten en gestelde behandeldoelen. Uiterlijk in de derde week van uw behandeling evalueren we in een teambespreking met u en uw naaste uw behandeldoelen en het verdere vervolg.

Nazorg

Na afronding van de behandeling blijft u, indien nodig, onder controle bij de revalidatiearts. Daarnaast kan het zo zijn dat de revalidatiearts u voor vervolgbehandeling verwijst naar een therapeut bij u in de buurt.

Aanmelden

Opname
Als u bij ons in de kliniek wordt opgenomen, dan wordt u overgeplaatst vanuit het ziekenhuis. Uw behandelend arts uit het ziekenhuis meldt u voor opname online of schriftelijk bij ons aan.

Intake poliklinische behandeling
Als u voor het eerst naar Rijndam komt, dan kan uw huisarts of medisch specialist u online bij ons aanmelden voor een intakegesprek. U kunt ook de verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. We nemen dan contact met u op.

Ervaringsverhalen

"Ik droomde dat er stenen op me lagen"
Na maar liefst acht weken op de IC vanwege corona is Popko begonnen aan zijn revalidatie. Popko vertelt over hoe hij veel dingen weer opnieuw moet leren: "ik heb los gelopen zonder rollator: dat is echt vet". Lees het volledige artikel op RTV Rijnmond

"Dit is een ommekeer in mijn leven." 
Zijn gezicht draagt nog de sporen van zijn verblijf op de intensive care van Franciscus Gasthuis. De kleine wondjes, ontstaan door het langdurig op de buik liggen, heeft zijn revalidatiearts nog nooit eerder gezien. Lees het volledige artikel op AD.nl