Naast de reguliere pijnbehandeling biedt Rijndam een aantal speciale zorgprogramma's om aanvullende zorg te bieden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u een overzicht, inclusief de locatie waar deze behandelingen gegeven worden. Deze behandelingen zijn altijd in combinatie met het reguliere pijnprogramma. U wordt hier door de revalidatiearts voor aangemeld.

Adolescentengroep

Voor jongeren tussen de 16 en 24 biedt Rijndam aanvullend op het reguliere pijnprogramma groepsbehandelingen. Met elkaar worden thema's te besproken die bij deze leeftijdsfase horen.

Lees verder
Arbeidsrevalidatie bij Chronische pijn

Wanneer werken moeilijk voor u is als gevolg van uw chronische pijnklachten.

Lees verder
Sensorische integratie

Voor volwassenen met Whiplash Associated Disorder (WAD) die problemen ondervinden bij het verwerken van prikkels, zoals zien, horen, tasten, evenwicht en signalen vanuit de spieren

Lees verder