Rijndam vindt het belangrijk om te weten hoe onze patiënten de pijnrevalidatiebehandeling ervaren. Bij het begin en aan het einde van hun behandeling wordt de patiënt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Op basis hiervan hebben we inzicht in hun tevredenheid en de effectiviteit van de aangeboden pijnrevalidatiebehandeling.

Het merendeel van de mensen die op Rijndam worden behandeld voor pijnklachten, hebben hiermee al langer dan zes maanden te kampen en al andere specialisten bezocht voordat zij bij Rijndam in behandeling kwamen. Uit de meting kan worden geconcludeerd dat de pijnrevalidatiebehandeling bij Rijndam effectief is in het verlagen van de invloed van de pijnklachten op het dagelijks functioneren.  Over het algemeen zijn de patiënten die de pijnrevalidatiebehandeling hebben doorlopen tevreden of zeer tevreden over het behaalde resultaat. Klik hier voor de resultaten pijnrevalidatiebehandeling.