Wanneer u verwacht dat een patiënt in aanmerking komt voor het pijnprogramma kunt u deze online of schriftelijk aanmelden. Schriftelijke aanmeldingen kunt u verzenden naar het de locatie van voorkeur.

Patiënten die aangemeld worden ontvangen een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst wordt er een afspraak gemaakt bij de revalidatiearts of arts-assistent. Tijdens dit eerste gesprek wordt beoordeeld of de patiënt in aanmerking komt voor een pijnscreening .

Rijndam hanteert de Nederlandse dataset pijnrevalidatie

Een screening bestaat uit één  of meerdere onderdelen. Dit kunnen zijn:

  • een onderzoek door een fysiotherapeut,
  • een gesprek met een psycholoog en eventueel. een gesprek met een maatschappelijk werker.
  • Ook worden ook vragenlijsten afgenomen voorafgaand aan een gesprek met de psycholoog. Welke onderdelen voor u van toepassing zijn bespreekt de revalidatiearts met de patiënt.

Aan het einde van de screening is er een teamoverleg. Daarna bespreekt de revalidatiearts met de patiënt het behandeladvies. Pas dan wordt de patiënt  definitief aangemeld voor behandeling. Ook is het mogelijk dat de revalidatiearts een andere behandeling adviseert en dat de patiënt niet verder gaat in Rijndam.

Sommige vormen van behandeling zijn alleen op bepaalde locaties van Rijndam aanwezig. Het kan gebeuren dat de revalidatiearts uw patiënt doorverwijst naar een andere locatie als daar een meer geschikte behandeling voor deze patiënt  is.