Indicatie

Pijnrevalidatie is voor patiënten  met chronische pijn die:

  • beperkt zijn in hun functioneren
  • gemotiveerd zijn om hier verandering in aan te brengen
  • niet meer zoeken naar een medische oorzaak en behandeling voor hun klachten

Op onze locatie Westersingel bieden wij pijnrevalidatie voor patiënten die in hun dagelijks leven erg vastgelopen zijn en een laag activiteitenniveau hebben. Of bij wie psychosociale factoren een belangrijke rol lijken te spelen.

Contra-indicatie

Pijnrevalidatie is niet geschikt voor patiënten met:

  • een conversiestoornis
  • (de verdenking op) andere ernstige psychiatrische stoornissen, tenzij diagnostiek en advies door psychiater heeft plaatsgevonden en deze pijnrevalidatie haalbaar acht.