Een medisch specialist of huisarts kan u online of schriftelijk voor een eerste consult bij ons aanmelden. U kunt ook zelf de verwijzing van uw arts opsturen of afgeven. Het is belangrijk dat wij voldoende medische informatie krijgen van de verwijzer. Hierbij gaat het om uw voorgeschiedenis (medisch en psychisch), inzicht in eerdere specialisten die zijn bezocht en een overzicht van huidige medicatie en uit het verleden.

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze in te vullen. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst krijgt u een afspraak bij de revalidatiearts of de arts-assistent. Let op! U wordt dus pas opgeroepen voor een eerste afspraak als de vragenlijsten zijn terug gestuurd. Tijdens dit eerste gesprek wordt bekeken of het programma zinvol zou kunnen zijn voor u.

De procedure hierna kan per locatie van Rijndam iets verschillen. Meestal is de eerste stap de aanmelding voor een pijnscreening. Een screening bestaat uit een of meerdere onderdelen. Dit is meestal een onderzoek door een fysiotherapeut, een gesprek met een psycholoog of een gesprek met een maatschappelijk werker. Soms worden ook vragenlijsten afgenomen voorafgaand aan een gesprek met de psycholoog. Welke onderdelen voor u van toepassing zijn bespreekt de revalidatiearts met u.

Aan het einde van de screening is er een teamoverleg. Daarna bespreekt de revalidatiearts het behandeladvies met u. Pas dan wordt u definitief aangemeld voor behandeling. Zo begint u goed voorbereid aan de revalidatie. Ook is het mogelijk dat de revalidatiearts u een andere behandeling adviseert en u niet verder gaat in Rijndam.

Sommige vormen van behandeling zijn alleen op bepaalde locaties van Rijndam aanwezig. Het kan gebeuren dat de revalidatiearts u doorverwijst naar een andere locatie als daar een meer geschikte behandeling voor u is.