Pijnrevalidatie is er voor mensen met chronische pijn in het bewegingsapparaat (spieren, botten, pezen en gewrichten) en dus niet voor mensen met hoofdpijn, buikpijn of pijn aan het gezicht (aangezichtspijn). Loes Swaan, revalidatiearts bij Rijndam geeft een uitgebreide toelichting over chronische pijn en wat revalidatie kan bieden. Bekijk de pijneducatie video. Wij adviseren u de film ook te laten zien aan de mensen in uw directe omgeving.

Veroorzaakt uw pijn problemen in uw dagelijks leven? Wilt u weer actiever worden, ondanks uw pijn? Tijdens de revalidatie werkt u aan het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid. U leert herkennen welke factoren uw pijn verergeren of verminderen en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Bovendien gaat u een dagindeling maken waarin rust en activiteit elkaar afwisselen. Daardoor kunt u steeds meer activiteiten weer doen die voor u belangrijk zijn. De op elkaar afgestemde behandelingen zijn erop gericht beter te functioneren met de pijn. Daardoor krijgen de pijn en de gevolgen ervan een minder grote plek in uw leven. Ook worden direct betrokkenen uit uw omgeving uitgenodigd om aanwezig te zijn bij enkele onderdelen van de behandeling zoals de gesprekken met de maatschappelijk werkende.

Om de pijn te beïnvloeden is het nodig de behandeling te richten op alle factoren die een rol spelen bij het pijnprobleem. Door deze factoren op het gebied van lichaam, emotie, gedachten en gedrag tegelijkertijd te behandelen kan de pijngevoeligheid minder worden. Een belangrijke regel tijdens de behandeling is dat u zich richt op het weer uitvoeren van belangrijke en energie gevende activiteiten.

Wanneer de revalidatiearts van Rijndam op basis van de verwijzing, vragenlijst en screening verwacht dat u baat heeft bij een revalidatiebehandeling bij Rijndam wordt de revalidatiebehandeling gepland. Na een screening bekijken we in een observatieperiode van een aantal weken of ons behandelprogramma geschikt is voor u en hoe dat programma er zal uitzien.

Wanneer is revalidatie bij chronische pijn zinvol?

Revalidatie is  aangewezen als u beperkingen ervaart en wilt leren. U hebt een open houding en de bereidheid iets te veranderen. Verder voelt u zich verantwoordelijk voor het volgen van het programma en werkt u thuis en bij Rijndam aan de gezamenlijk opgestelde doelen. In het begin zijn de behandelaars meer deskundig dan u en krijgt u meer begeleiding; later wordt u de deskundige over uzelf en doet u steeds meer zelfstandig. Zo kunt u aan het einde van de behandeling weer zonder ons verder!

Wanneer is revalidatie bij chronische pijn niet zinvol?

Een behandeling in Rijndam wordt pas gestart als alle medische onderzoeken zijn afgerond. Ook  als er ernstige psychische stoornissen zijn geconstateerd wordt er niet gestart met de behandeling. We proberen dan met u mee te denken over een zinvolle andere behandeling.

Mensen met alleen hoofdpijn of buikpijn kunnen wij helaas geen behandeling bieden. Onze deskundigheid betreft het bewegingsapparaat.

Behandelthema’s

Behandelthema’s waar we onder andere aandacht aan besteden in de revalidatie zijn:

 • Boven- en ondergrenzen
 • Interpretatie lichaamssignalen
 • Opbouw van conditie, activiteiten
 • Participatie: (vrijwilligers)werk, huishouden
 • Wat kost/geeft energie; keuzes maken
 • Interactie met omgeving
 • Lichaamsbeweging
 • Seksualiteit

Alle behandelthema’s worden interdisciplinair behandeld. Zodoende komen alle thema’s vanuit verschillende invalshoeken aan bod.

Wat mag u verwachten van pijnrevalidatie?

U leert hoe het pijnsysteem werkt en welke factoren hierop invloed uitoefenen. U leert minder boos te worden op de pijn en er minder bang voor te zijn. Uw leven gaat meer lijken op hoe het was voordat u pijnklachten kreeg.

Door pijnrevalidatie kan de pijn alsnog minder worden. Hiervoor zijn verschillende  verklaringen te noemen.

 1. Het zenuwstelsel komt tot rust en de sensitisatie neemt af.
 2. De triggerpoints zijn verdwenen en/of het bindweefsel  verkeert in een betere staat.
 3. De veranderingen in gedachten, emoties en gedrag hebben een positieve invloed.

Aan het einde van de revalidatie vertellen veel mensen dat vooral de pijnpieken minder hoog zijn, minder vaak voorkomen en minder lang duren.

Wat is pijnrevalidatie(5:42)
Revalidatiearts L. Swaan licht toe wat pijnrevalidatie betekent.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek, uw mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. Meestal wordt u poliklinisch behandeld, maar wanneer u ernstig beperkt wordt door uw pijn kan het zijn dat u opgenomen wordt.

Poliklinische behandeling
Bij behandeling of nabehandeling in de polikliniek verblijft u gewoon thuis. U komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam. Meestal tweemaal per week gedurende een aantal uren.

Klinische behandeling
U komt voor een opname naar de locatie Westersingel. Dit betekent dat u wordt opgenomen in de kliniek van Rijndam Revalidatie en hier gedurende een aantal weken verblijft.